Akademijos bakalaurai šturmuoja Užutrakį

  

Birželio 18 d. Užutrakio dvaro sodyboje vyks Vilniaus dailės akademijos Įvietinto meno ir scenografijos katedros studentų baigiamųjų diplominių darbų gynimas. Šeši bakalaurai Užutrakyje gynimams įrengs savo personalines parodas, su kuriomis po to galės susipažinti ir Trakų istorinio nacionalinio parko lankytojai.

Vitražininkės Dovilė Lukoševičiūtė ir Izabela Carlucci stiklo instaliacijas įkurdins ką tik restauruotose buvusios spirito varyklos erdvėse, o buvusioje vežiminėje tapybos darbų ciklą "Arkanum" pristatys freskistė Ieva Tulaitė. Freskos studijas baigiantys Laura Zaveckaitė, Benas Gedvilas ir Vaidotas Vankevičius tapybos darbus eksponuos Užutrakio dvaro rūmų salėse.

Šešių Vilniaus dailės akademijos bakalaurų personalines parodas vienija stipri asmeninio dvasingumo ir santykio su materija pajauta, noras prisiliesti prie individualių ir visuotinių paslapčių, dekonstruoti ir tuo pačiu metu atkurti substancijas bei naujas paviršių reikšmes.

D. Lukoševičiūtė interaktyvaus stiklo darbų ciklu ir video projekcija „Prūdas" gilinasi į vandens paviršiuje slypinčio atspindžio ir jo poveikio stebėtojui paslaptį, I. Carlucci meno kūrinys kviečia atsikratyti susidievinimo sindromo ir susitaikyti su mirties, nuolankumo bei žmogiškos malonės kitoms būtybėms neišvengiamumu.

I. Tulaitė žiūrovams pristato vieno iš seniausių žmonijos paslapties simbolių – užuolaidos – interpretaciją. Privatumo, kūniškumo ir tarpusavio santykio slėpiniai parodoje atsiskleidžia ir per audinius – žmogaus kūną kadaise lietusius drabužius, į kuriuos įsigėrė pačios įvairiausios patirtys. Autorė įsileidžia žiūrovą į savo privačią erdvę ir tuo pačiu leidžia susikurti savąją, pilną asmeninių interpretacijų.

L. Zaveckaitė į Užutrakio rūmus sugrąžina beveik išnykusią XIX-XX a. lėlių namų atmosferą, kurioje karaliauja plėšri mergaitė-lėlė. Šis personažas – jau nebe mergaitė, bet dar ir ne moteris –vilioja į tiek vaikams, tiek ir suaugusiems paslaptingą ir pavojingą pasaulį („Lėlių reikalai, arba mes su ja regim tuos pačius sapnus").

B. Gedvilas tapybos darbų ciklu "Gnosis" kalba apie žmogiškojo pažinimo ribas, žmogaus sieloje slypintį nerimą ir tyrumo troškimą, kuris verčia ignoruoti, naikinti bei perkurti materiją.

V. Vankevičius Užutrakio bibliotekoje eksponuoja portretų, atliktų „a la prima" technika, ciklą pavadinimu „Tikėjimas". Tapydamas žmonių portretus, autorius su modeliais viso kūrybos proceso metu kalbėjosi apie Dievą ir tikėjimą, siekdamas apčiuopti ir perteikti charakterių ir įsitikinimų savitumą.

Jaunųjų menininkų parodos Užutrakio dvaro sodyboje vyks iki š. m. spalio 1 d. Pasaulyje plačiai žinoma Lietuvos dailės akademijos studijų kokybė ir puikus profesinis studentų pasiruošimas kol kas tebėra mažai vertinami pačioje Lietuvoje, tad ši paroda sudaro galimybę plačiajai visuomenei bei valdžios institucijoms susipažinti ir pirmiesiems įvertinti jaunąją lietuvių menininkų kartą, dar prieš jai tampant pripažinta pasaulinio meno dalimi.

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija jau ne pirmus metus nuosekliai veikia, siekdama, kad Lietuvos paveldo – bent jau Trakuose esančių jo vertybių – apsauga nebūtų ezoteriška, ne specialistams sunkiai suprantama sritis, todėl įgyvendina projektus, įprasminančius paveldą kaip neatskiriamą šiuolaikinės visuomenės gyvenimo dalį. Šiemet Užutrakį šturmuojanti Vilniaus Dailės akademijos bakalaurų kūryba – vienas iš tokios veiklos pavyzdžių. Dar daugiau šiuolaikiškos gyvybės į paveldo erdves įsilies, kai revitalizuotuose Užutrakio dvaro sodybos pastatuose įsikurs šiuo metu įrenginėjami savanorystės centras ir kūrybinių dirbtuvių kompleksas. Netolimos ateities vizija – vaikus auginančioms šeimoms, jaunimui ir senjorams, muzikams ir vaizduojamųjų menų atstovams sudaryti galimybę ilgesniam laikui apsistoti Eduardo Fransua Andrė parke ir įgyvendinti šio istorinio peizažo įkvėptus kūrybinius sumanymus ar tiesiog padėti jį prižiūrėti. Tokiu būdu ir plačioji visuomenė, ir profesionalai galės prisidėti prie vieno iš Lietuvos dvarų kultūros šedevrų puoselėjimo ir jo įprasminimo naujomis, šiuolaikinį gyvenimą atliepiančiomis formomis.

Daugiau informacijos:

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija,
Kultūrinės veiklos vadybininkė Rasa Kalinauskaitė,
tel. 8-610-82023, 8-528-55006

Toliau kviečiame susipažinti su jaunųjų menininkų pasakojimais apie savo kūrybą, kurią netrukus galėsite pamatyti Užutrakio dvaro sodyboje (Užtrakio g. 8A, 11A ir 17, Trakuose).

***


(01) Dovilė Lukoševičiūtė, "PRŪDAS" (instaliatyvus, interaktyvus stiklo darbų ciklas ir video projekcija Užutrakio dvaro sodybos buvusioje spirito varykloje)„Prūdas – mano regimasis objektas, keliantis pirmus giluminius pąsąmonės suvokimus ir vaizdinius, o veidrodis – medžiaga išreikšti pajautimams. Vanduo visada žavėjo mane savo blizgesiu, paslaptimi ir begalybe. Tai substancija, leidžianti patirti onirines, transcendentines patirtis ir žengti pirmą žingsnį filosofinės būsenos link.

Kaip esminę vandens savybę išskiriu paviršiaus blizgėjimą. Viskas prasideda nuo to. Tai suteikia galimybę išgyventi blyksnio akimirksnį. Šviesa man labai svarbi.

Bandau suprasti atspindžio poveikį. Veidrodiniame paviršiuje matau savo laikinumą ir tuštybę. Noriu iš to išsivaduoti ir suvokti save giliau.

Paviršius – dviejų pasaulių jungtis ir sankirta. Kaip riba, skirianti nuo neregimojo pasaulio. Jaučiuosi esanti už plono stiklo lakšto. Noriu suvokti giluminius savo asmenybės sluoksnius ir atverti galimybę tai išgyventi kitiems."

***


(02) Izabela Carlucci, "Sąmokslas" (stiklo instaliacija Užutrakio dvaro sodybos buvusioje spirito varykloje)„Šio darbo tema – konfrontacija su mano fiziniu ir biologiniu kūnu, kuri įvyko man pirmą kartą atsidūrus ligoninėje, po operacijos 2018 metais. Tai buvo lyg mano kūniškumo ir mirtingumo apsireiškimas, po kurio pradėjau smarkiai domėtis XX ir XXI amžių nihilistinėmis teorijomis. Pagrindinis įkvėpimas – norvego filosofo Peterio Veselio Zapfės tekstai ir jo idėja apie žmogaus sąmonės atsiradimą kaip nelaimingą atsitikimą ir didžiulę evoliucinę klaidą. Šis sąmonės pasirodymas privertė žmones suvokti savo mirtingumą, kurio mes nebuvome pasirengę priimti. Taigi, žmonės sugalvojo metafiziką ir religijas, tuo pačiu save paskelbdami gamtos valdovais.

Šiame darbe pasineriu į teoriją, kad kiekvienas žmogaus elgesio aspektas yra giliai susijęs su nesąmoninga mirties baime ir jos neigimu, bei pateikiu keletą pavyzdžių. Parodau, kad laisva valia nėra tokia ir laisva, nes mūsų kūnas valdo mūsų protą labiau, negu galime įsivaizduoti. Psichoanalizė ir neurologija parodo, kad mūsų jausmai ir emocinės reakcijos anaiptol nėra pavaldžios absoliučiai mūsų kontrolei.

Taip pat aptariu žmogaus ryšį su gamtos pasauliu bei kitomis jame esančiomis gyvomis būtybėmis ir bandau atskleisti mūsų veidmainystę, palygindama, kokią kalbą vartojame kalbėdami apie save gyvūnų atžvilgiu. Pabrėžiu, kad esame daug silpnesni ir daug mažiau prisitaikę prie savo aplinkos, nei esame linkę tikėti.

Priešingai, nei susidaro pirmasis įspūdis, šis kūrinys nėra tragiškas ir liūdnas. Tyrimo metu atsidūriau teigiamo požiūrio į nihilizmą paradokse. Bent jau man asmeniškai savo pačios nereikšmingumo suvokimas labai padėjo kovoti su savo mirties baime, kaltės jausmu, dideliais lūkesčiais ir nerealiais tikslais, kad dirbtinai pratęsčiau savo gyvenimą ne fizine prasme. Tas pats pasakytina apie visuomenės spaudimą gimdyti arba būti laikoma nieko verta moterimi.

Nors nebijau provokuoti, viliuosi, kad neliksiu nesuprasta ar asmeniškai nieko neįžeisiu, nes tai nėra mano tikslas. Šiam darbui būtinas skaitytojo ir žiūrovo neutralumas, bet galbūt dėl poliarizuojančios temos tai yra per didelis reikalavimas iš mano pusės.

Kviečiu žiūrovą pažvelgti po savo oda ir būti atviram minčiai, kad galbūt mes – gabalai mėsos, turintys sąmonę, ir pabandyti tai priimti jei ne kaip faktą, bet bent jau kaip galimybę. Aš nepropaguoju neapykantos sau, o kviečiu apmąstyti savo vietą po saule, suprasti savo mažumą, išmokti nuolankumo bei malonės kitoms būtybėms, ir tokiu būdu iš kitokios perspektyvos pažvelgti į tai, ką reiškia būti žmogumi."

***


(03) Ieva Tulaitė, "ARKANUM" (tapybos darbų ciklas Užutrakio dvaro sodybos buvusioje vežiminėje)„Kūrinių serijoje „ARCANUM" pasirinkau užuolaidas kaip paslapties, glūdinčios privačioje erdvėje, simbolį. Traukos esmė slypi tame, ko nematome, į ką žiūrint kyla daugiau klausimų, nei yra pateikiama atsakymų, tad šioje serijoje siekiu pritraukti žiūrovą pasiduoti paslapčiai, į kurią kartu gilinuosi ir pati. Nujaučiu, kad ši paslaptis susijusi su privatumu, kūniškumu ir tarpusavio santykiu. Būtent šiuos tris aspektus ir pasirinkau aprašyti plačiau. Aptardama privačią erdvę prieinu prie išvados, jog tai, be ko ji negali egzistuoti, yra užsisklendimas, užvėrimas, taigi, užuolaidos tampa metaforišku to simboliu, tačiau neatsisakau ir tiesioginio jų atvaizdo, nes užsitraukimas nuo išorinio pasaulio sukuria saugumo jausmą ir suteikia tam tikrą galią prieš aplink esantį pasaulį. Pavadinau tai intymumo galia, kuri leidžia visiškai atsipalaiduoti savo erdvėje ir pašalina gėdos jausmą, kylantį, kuomet kas nors stebi. Taip pat užuolaidos saugo nuo šviesos ir leidžia atsiskleisti tamsiajai paslapties pusei, o ir sukurti erdvę kitai saugiai erdvei – miego būsenai. Metaforiškai kalbant, miego būsena – neatitraukiamos užuolaidos. Kūriniuose neatsiejamai tampa svarbus ir kūniškumo aspektas, nes jei užuolaidomis užsidengiame stengdamiesi pasislėpti dėl psichologinių priežasčių, neišvengiamai slepiame ir kūną, fizinį apvalkalą, o ir kasdien dangstomės drabužiais, kuriuose nusėda kūno dalelės. Todėl savo darbuose kaip itin intymią medžiagą naudoju įvairius audinius, kurie kažkada gulėjo ant kūno – drabužius su į juos įsigėrusiomis įvairiomis žmogiškomis patirtimis. Pereidama prie trečio skyriaus paminiu, jog kūryba, akcentuojanti paslaptį, tampa beprasmė, jeigu nėra santykio su žiūrovu, matančiu jos užuominas. Santykis neatsiejamas. Tai – tam tikra vilionė, kuriai pasiduoti malonu. Pateikiu savo paslaptį kaip viliojimo objektą žiūrovui, o tuo pačiu ir pati tampu tos paslapties stebėtoja. Kūryba man tampa viliojimo aktu, žaisdama su drobėmis atsiduodu viliojamojo/viliojančiojo žaidimui, ir tampa nebeaišku, ar autorius vilioja kūrinius kurdamas, ar atvirkščiai. Išvadose teigiu, jog darbų serijoje pasakau mažiau, negu nepasakau, ir tai darau sąmoningai, viliodama žiūrovą pačiam pabandyti „atskleisti užuolaidą". Įsileidžiu žiūrovą į savo privačią erdvę ir tuo pačiu leidžiu susikurti savąją, pilną asmeninių interpretacijų. Tai – realybės/nerealybės žaidimas, skatinantis naujai patirti paslaptį, jai atsiduoti."

***

(04) Laura Zaveckaitė, "LĖLIŲ REIKALAI ARBA MES SU JA REGIM TUOS PAČIUS SAPNUS" (tapybos darbų ciklas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose)

„Tapybos darbuose vaizdiniais pasirenku personažus iš gausios internete surinktos foto medžiagos. Dažniausiai tai vaizdiniai iš įvairių XIX-XX a. meno sferų, kurie atitinka mano emocinių paieškų charakterį. Tapybos kalba tyrinėju senuosius lėlių namus, jų kambarius ir juose esančius miniatiūrinius baldus. Šie šiandien retenybe tapę praeities daiktai simboliškai atliepia mano vidiniams išgyvenimams ir pasitarnauja kaip tapybos modelis.

Pagrindinis mano tapybos darbų ciklo personažas yra plėšri mergaitė-lėlė, jau ne vaikas, bet dar ir ne moteris. Neprieinama. Sandariai užsisklendusi savo neapibrėžtume nuo susiformavusio suaugusiųjų pasaulio. Ir todėl tokia viliojanti, dvelkianti sutramdymo arba paslapties pažadu. Tapybos kalba laisvai interpretuodama asmeninius išgyvenimus, kuriu (gal tik man?) nujaučiamą įtampą, nors išoriškai paveikslai nėra nei liūdni, nei niūrūs, nei skausmingi. Nesistengiu atskleisti įtampos spalva, gal tik dažo potėpiu žaidžiu abejingumą."

***


(05) Benas Gedvilas, "GNOSIS" (tapybos darbų ciklas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose)

„Taigi, galime pažvelgti į vieną iš mano paveikslų - „GNOSIS". Šis paveikslas yra apie visa ko dualistiškumą, apie pirmąją nuodėmę ir vidinį stebėjimą. Šiame paveiksle pavaizduoti du paukščiai, skrendantys į dešinę pusę, vyriškos lyties ir moteriškosios. Taip aš pavaizdavau Adomo ir Ievos archetipus, skrendančius link obuolio. Obuolio, kurio siekia ranka. Na, o paveikslo pavadinimas „GNOSIS" kyla iš senovės graikų žodžio, kuris reiškia dvasinį supratimą.

Gnostikų filosofija man yra gana artima tuo, kad materialusis pasaulis gnostikams yra svetimas, suvokiant, kad iš esmės su materija kažkas yra ne taip. Gnosticizmas yra stipriai nihilistinio tipo filosofija. Deja, jis neturi aiškiai sudėliotų dogmos ir taisyklių kanalų. Gnostikai niekada nebuvo susiorganizavę į vieną aiškią religinę grupę. Gnosticizmas yra daugelio raštų rinkinys, ir šie raštai nesudėlioja aiškios „ideologijos", kuria būtų galima sekti.

Spiralės ir sūkuriai – vienas iš daugiausiai atsikartojančių motyvų mano kūryboje. Vandens sūkurius žmonės laiko pavojingais, nes jie įtraukia į gilumą. Sūkurys ir spiralė man pačiam yra kaip neišvengiamybė, tai yra pokyčių simbolis, vedantis iš vieno suvokimo taško į kitą. Nuoširdžiai manau, kad gyvenant ir sužinant daugiau informacijos neįmanoma išvengti kokio nors sūkurio, kuris tiesiog privalo įvykti, norint judėti toliau. Kitaip tariant, bet kokia interpretacinė sistema ties pasaulio suvokimu gali būti ištaškyta į gabalus. Ištaškyta ne ko kito, bet tyros būties. Tyra būtis – tai ugnis, kuri viską šluoja."

***


(06) Vaidotas Vankevičius, "TIKĖJIMAS" (tapybos darbų ciklas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose)
„Tikėjimo fenomenas mus nuolat lydi kasdieninėse gyvenimiškose situacijose, kuriose susiduriama su užklupusiais išbandymais ir pasirinkimais. Savo darbu siekiau nagrinėti ne tik tikėjimą, susijusį su religiniais klausimais, bet ir pasvarstyti, pažvelgti, ar yra kitokių šio fenomeno pavyzdžių ir atmainų. Nuo pat mažens katalikiškas mokymas ir katalikiška Dievo samprata užėmė pagrindinę dalį mano asmeniniame tikėjime. Beveik kiekvieną sekmadienį kartu su tėvais lankydavau Bažnyčią ir pakankamai naiviai galvodavau apie kitatikius, niekada nedrįsau dvejoti skleidžiamomis vertybėmis, tiesomis, bažnyčios veikla. Einant metams vis labiau ėmiau gilintis į asmeninį tikėjimą ir kelti klausimus apie katalikų tikėjimo mokymą. Nepaisant to, Dievas vis tiek išlieka vienu iš pagrindinių mano tikėjimo šaltinių.

„Tikėjimas" – tai kūrybinis projektas, kurio tikslas yra nutapyti pasirinktų žmonių portretus, tuo pačiu metu diskutuojant tikėjimo klausimais, taip siekiant pavaizduoti kiekvieno žmogaus charakterį ir užfiksuoti skirtingas mintis. Taip pat – nutapyti nagrinėjamą tikėjimo temą atspindintį elementą – katalikų bažnyčios interjerą – bei portretus jungiantį elementą, t. y. savo paties autoportretą.

Norėdamas išgauti akimirkos įspūdį, visus portretus stengiausi nutapyti per vieną kartą, tai truko apie tris-penkias valandas. Proceso metu visi dialogai buvo įrašomi diktofonu ir jų fragmentai yra pateikti rašto darbe. Tapant portretus mane labiausiai domino individualus žmogaus emocinis charakteris, pasireiškiantis kalbant tikėjimo klausimais. Kadangi visi darbai atlikti per vieną kartą, darbo atlikimui naudota „a lia prima" technika ir riboto dažų kiekio paletė. Pagrindinis portretų techninio atlikimo įkvėpimo šaltinis – senųjų meistrų portretinė tapyba. Tai Džono Sardžento, Anderso Zorno, Franso Halso bei Diego Velaskeso darbai. Jų kūryba nuolat skatina tobulėti ir siekti gilesnio santykio su atvaizduojamu vizualiu lauku.

Bendraujant su pasirinktais žmonėmis buvo siekiama išsiaiškinti jų požiūrį apie tikėjimą ir su juo susijusius klausimus. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinkti skirtingo amžiaus, lyties ir profesijų atstovai. Apžvelgus pokalbių medžiagą galima matyti, jog skiriasi didžioji dalis šių asmenų požiūrių apie tikėjimą. Nesvarbu, kokio amžiaus, profesijos žmogus būtų, kiekvienam yra būdingas savitas suvokimas apie Dievo sampratą, religiją ir jos svarbą. Tam įtakos turi individualios šeimos auklėjimas, puoselėjamos vertybės, asmeninė filosofija ir įsitikinimai. Taip pat galima pastebėti, jog asmenų, kurie yra religingi ir puoselėja dvasines vertybes, nuomonė apie šiuolaikinę Bažnyčią ir religijos svarbą pozityvesnė, negu nereligingų. Dauguma pašnekovų įsivaizduoja Dievą skirtingai, vieni jį suvokia kaip nematerinę masę, energinį ryšį, mokslą, kiti – įsivaizduoja bibliniu, žmogiškuoju pavidalu. Galiausiai, skiriasi pašnekovų vidinis tikėjimas, kurį jie įvardija kaip religinį tikėjimą, artimųjų meilę, tikėjimą savimi ar Dievu."

***

Pranešimas paskelbtas 2020-06-11

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...