Būtina iškelti iš Trakų pusiasalio savivaldybę ir kitas įstaigas, atkurti tradicinį užstatymą ir pašalinti unikalų kraštovaizdį darkančias deformacijas

Savivaldybės ir kitų istoriniam miestui nebūdingų įstaigų iškėlimas iš Trakų pusiasalio į tam skirtą vietą už Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) ribų yra numatytas jau septynerius metus galiojančiame Trakų miesto bendrajame plane - deja, šis sprendinys iki šiol neįgyvendintas, kaip ir sprendiniai, pagal kuriuos numatyta atkurti tradicinį Trakų užstatymą ir rekonstruoti arba nugriauti su istorine ir gamtine aplinka agresyviai disonuojančius sovietinius pastatus.

Su bendruoju planu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1-46 ir paskelbtu savivaldybės interneto svetainėje, galite susipažinti čia: http://trakai.lt/architektura-ir-teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/traku-miesto-bendrasis-planas/366

Priežastys, dėl kurių nuspręsta iškelti iš pusiasalio savivaldybę, policiją ir teismą, kultūros namus bei kitas įstaigas, yra paaiškintos šio plano aiškinamajame rašte, nurodant, kad istoriškai nebūdinguose pastatuose įkurdintos įstaigos traukia lankytojų srautus, o tai kelia automobilių stovėjimo ir kitas problemas, nesuderinamas su siekiu išsaugoti Trakų savitumą lemiančias vertybes, todėl siūloma už TINP ribų sukurti naują administracinį centrą, kuris galėtų kokybiškai funkcionuoti nedarydamas žalos istoriškai susiklosčiusiam kraštovaizdžiui:

„Trakų miesto bendrojo plano sprendiniuose Trakų miestas lieka rajono centras, todėl jo funkcionavimui būtina tam tikra infrastruktūra. Šiuo metu rajono centro funkcijos atliekamos pusiasalyje. Todėl jame atsirado įvairios paskirties pastatų, visiškai nebūdingų istoriškai susiklosčiusiam miesto charakteriui ir pan. (kultūros namai, savivaldybės pastatas, universalinė parduotuvė „Skaistis", policijos ir teismo pastatas ir t.t.). Šie objektai yra interesantų traukos objektai, todėl sukuria automobilių stovėjimo problemas ir pan.

Akivaizdus neatitikimas tarp intencijų saugoti Trakų arealo vertybes ir poreikio sukurti sąlygas kokybiškam rajoninio centro funkcionavimui. Būtent todėl Trakų miesto bendrajame plane siūloma naujo administracinio centro idėja Trakų miesto pietvakarinėje dalyje. Tokiu atveju:

- Atskiriamas Trakų miesto istorinis centras pusiasalyje nuo naujo administracinio centro pietvakarinėje dalyje.

- Naujas centras siūlomas už Trakų istorinio nacionalinio parko ribų, įvertinus vizualinio dominavimo ribą (3 km). Taip garantuojamas minimalus neigiamas poveikis istoriškai susiklosčiusiam kraštovaizdžiui (...)"
(žr. aiškinamojo rašto psl. 15: http://trakai.lt/data/public/uploads/2019/07/tmbpsp-1.pdf)

Kaip nurodyta bendrojo plano aiškinamajame rašte, TINP teritorijoje urbanizavimas turi būti minimalus, o pagrindinė plėtra numatyta pietvakarių kryptimi už TINP ribų, įvertinus vizualinio dominavimo ribą (3 kilometrai). Taip pat pažymėta, kad į pietus nuo miesto numatomas aplinkkelis padės išvengti tranzitinio transporto mieste (psl. 16-18).

Naujajame administraciniame centre, į kurį suplanuota "iškelti visas administracines, valdymo įstaigas, tokiu būdu iš esmės sprendžiant automobilių stovėjimo problemas ir pan.", turėtų įsikurti Trakų rajono savivaldybė, žemėtvarkos skyrius, apylinkės teismas ir prokuratūra, SODRA, VMI, registrų centras, policijos komisariatas, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Trakų seniūnija, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Trakų rajono specialistas. Be to, šiame centre, kuris užims apie 7,66 ha teritorijos, yra numatyta ir gyvenamoji bei komercinė paskirtis (psl. 21-22).

TINP direkcijos vertinimu, įgyvendinus šiuos Trakų miesto bendrojo plano sprendinius būtų galima išspręsti nemažai įsisenėjusių problemų ir panaikinti periodiškai kylančias įtampas dėl plėtros, nesuderinamos su Trakų unikalumo išsaugojimu. Belieka apgailestauti, kad to daryti neskubama.

Iki šiol nėra įgyvendinti ir prieš septynerius metus Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtinto bendrojo plano sprendiniai, pagal kuriuos numatyta atkurti tradicinį Trakų užstatymą ir rekonstruoti arba nugriauti agresyvius, senamiesčio vizualinį vientisumą ardančius, vaizdingą reljefą užgriozdinančius, su istorine ir gamtine aplinka disonuojančius sovietinius pastatus.

Žemiau pateikiame kelias aktualias nuostatas iš bendrojo plano aiškinamojo rašto:

"Būtina atstatyti tradicinį Trakų užstatymo tipą (dominuoja pagrindinė gatvė) iki pat pusiasalio "apačios", t. y. iki pat žiedinės sankryžos prie dabartinės autobusų stoties. Tai leistų iš dalies sumažinti neigiamą tipinių daugiabučių gyvenamųjų namų įtaką istoriškai susiklosčiusiam miesto įvaidžiui. Kartu siūloma rekonstruoti arba pagal galimybes net nugriauti sovietiniais laikais pastatytus objektus." (psl. 17)


Aptariant kraštovaizdžio ypatumus ir apsaugą, nurodyta, kad šiaurės vakarinės pusiasalio dalies miestovaizdyje išsiskiria "agresyvūs, ardantys senamiesčio vizualinį vientisumą pastatai", iš kurių "ypatingai vizualine disharmonija pasižymi restoranas "Galvė", administraciniai pastatai Vytauto gatvėje, Dūdakalnio užstatymas", o pietinėje pusiasalio dalyje esančių tipinių daugiabučių masyvas yra "ryšiai disonuojantis su smulkaus ir trapaus mastelio istoriniu senamiesčio užstatymu", "užgriozdina vaizdingo reljefo teritoriją, niveliuoja išraiškingas Trakų kalvas bei daubas" (psl. 29).

Paežerių zonoje kaip "neigiamos vizualinės dominantės" išskirtos "Dinamo" bei "Žalgirio" irklavimo sporto bazės, nurodant, kad jas "rekonstruojant privaloma nustatyti objektyvų vizualinės įtakos pobūdį istoriniam kraštovaizdžiui" (psl. 29).

"Pietrytinėje pusiasalio dalyje visuomeniniai pastatai savo dydžiais bei tūriais žeidžia žaismingą krantų kontūrą ir trapią šios dalies gamtinę morfostruktūrą. Savo kompozicija šie pastatai disonuoja su nestambių, subtilių formų pusiasalio reljefu, savo tūriais tiesiog įsirėžia į jį. Būdami aukščiausiame kraštovaizdžio erdvinės struktūros lygyje, pastarieji pastatai ypač darko Trakų miesto siluetą. Neatidėliotinai spręstina šių pastatų harmonizavimo istorinėje-gamtinėje aplinkoje problema." (psl. 29).

Pritardama aukščiau pacituotoms nuostatoms, TINP direkcija prašo imtis veiksmų, kad būtų kuo greičiau įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu patvirtinto Trakų miesto bendrojo plano sprendiniai, pagal kuriuos numatyta iškelti istorinam miestui nebūdingas įstaigas iš Trakų pusiasalio už TINP ribų, atkurti tradicinį Trakų užstatymą ir rekonstruoti ar nugriauti su istorine bei gamtine aplinka agresyviai disonuojančius sovietinius pastatus.

Šiuos klausimus prašome svarstyti planuojant Trakų ateitį ir rengiant TINP planavimo schemos atnaujinimą, dėl kurio sprendimas buvo priimtas 2019 m. liepos 3 d. Trakų raj. savivaldybėje įvykusiame Seimo Aplinkos apsaugos ir Kultūros komitetų posėdyje.

 

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...