Liudijimai apie praeitį ir archyviniai dokumentai kartais gali padėti suvokti dabartį – juk ne veltui sakoma, kad istorija yra gyvenimo mokytoja. Ką istorija sako dabarčiai – klausiame šioje rubrikoje, kurią sukurti paskatino déjà vu jausmas, neretai apimantis stebint, kaip sprendžiami klausimai, nuo kurių priklauso Trakų ateitis, unikalaus šio istorinio miesto kraštovaizdžio ir gamtos išsaugojimas. Jeigu norėtumėte pasidalinti savo mintimis, lauksime Jūsų laiško el. pašto adresu tinp@seniejitrakai.lt.

Kol kas siūlome kelis Gintaro Abaravičiaus straipsnius, paskelbtus laikraštyje "Galvė".

"Laiškas iš praeities" (2019 m. spalio 25 d., "Galvė"): 


"Karo metais išnaikinus reikšmingą dalį miesto gyventojų, pokariu dar vienai grupei pabėgus nuo okupacijos, Trakai pradėti naikinti sovietų, viešai deklaruojant jautrumą ir meilę jų grožiui, o iš tiesų nesivadovaujant sudėtingais ir painiais tų laikų saugomų teritorijų ir kultūros paveldo reglamentais. Tai vyko tamsiais melo imperijos laikais. Šiandien akivaizdu, kad meilė Trakams įsiliepsnojo vėl... ir šį kartą tikrai nebe komunistinės Rusijos plaukuota ranka graibsto gražiuosius ir jau kartą pakankamai prigražintus Trakus"
.


"Iš pavojingų Trakų legendų: Trakai – Lietuvos sostinė" (2019 m. spalio 31 d., "Galvė"):

 "... tuo pačiu metu, kai Senieji Trakai grimzdo į nebūtį, Naujųjų Trakų miestelio gyventojai taip pat uoliai griovė Kęstučio ir Vytauto Didžio pilies mūrus. Viduramžių plytos bei akmenys buvo naudojamos palaikių namų, tvartų ir kitokių trobesių statybai. Ūkiškai mąstė senovės žmonės, kaip ir mes šiandien - ko čia tam grožiui dykai stovėti? Gyventi reikia, o ne grožėtis!

Tik vienišius Rezeknės iždininkas Jonas Odinecas 1788 m. balandžio 7 d. Trakų pilies teisme piktinosi, kad nors Trakų salos pilis „yra visos vaivadijos ir visos Lietuvos puošmena", tačiau „tai, ko nenuniokojo priešas, naikina šiame krašte gimęs piktavalis žmogus".
"Iš pavojingų Trakų legendų: "Paminklai trukdo progresui" (2019 m. lapkričio 8 d., "Galvė"):


"M. Vabzdytė prisipažįsta, kad ji ir kiti tarybiniai Trakų gyventojai bei miesto svečiai apsidžiaugė, pamatę prie koplytstulpio pastatytus pastolius - tai pažadinę viltį, kad tas „niekam nereikalingas stulpas bus išardytas". Deja, jai teko nemaloniai nustebti, „kai pamatė, kad tas „stebuklingas" stulpas atremontuojamas".


Todėl progreso šauklė iš tolimų 1948-ųjų baigė savo žinutę su nuoskauda ir kartėliu: „Dabar stulpas vėl riogso gatvės viduryje, įgijęs naują išvaizdą, kliudydamas judėjimą, o piliečiai reiškia nepasitenkinimą karikatūriškai atrodančia stovyla ir jo remonto iniciatoriais".


"Kaip bandė parduoti Salos pilį" (2019 m. lapkričio 15 d., "Galvė"):

"Trumpiau tariant, subrendusi mintis, kad Trakų pilį būtų tikslinga privatizuoti. Tai leistų joje įrengti viešbutį, restoraną, vykdyti kitas šiuolaikines ekonominę naudą kuriančias veiklas, kas būtų neįmanoma, jei ten liktų tik paprastas muziejus. „O kaip Jūs manytumėt?", – klausimas nuskambėjo taip pat dusliai, kaip valdžios vyro žingsniai, kurių aidą slopino nušiuręs raudonas kilimas."


"Kaip du korespondentai dėl Trakų šokdino visą Lietuvą" (2019 m. lapkričio 22 d., "Galvė"):

"Ar laikas atkūrinėti pilis?", – taip pavadintą kūrinį, kurio esminiu akcentu tapo Trakų pilis, 1960 m. gruodžio 20 d. laikraščio „Известия" 300-ajame numeryje atspausdino du jo korespondentai Vilniuje N. Konovalovas (rus. Н. Коновалов) ir J. Ponomarenko (Ю. Пономаренко). Tai buvo net ne straipsnis, o trumpa žinutė – vos 306 žodžiai – apie Lietuvoje vykdomą paminklų restauraciją, tačiau šiuo iš pažiūros kukliu rašinėliu du sovietų propagandistai sėkmingai įskėlė pirmąją lietuviškos paveldosaugos krizę, kuri traumavo ir taip skurdų viešąjį pavergtos tautos gyvenimą bei kelių dešimčių kultūros žmonių likimus..."


"Užkeikti istorijos vaidmenys"  (2019 m. lapkričio 29 d., "Galvė"):


"Išslaptinus dalį KGB archyvų, šiandien turime unikalią galimybę sužinoti, kas po šio straipsnelio pasirodymo vyko Lietuvoje – tai liudija įrašu „visiškai slaptai" pažymėta pažyma Nr. 26477, kurią praėjus keturioms dienoms pasirašė sovietų saugumo, anuomet vadinto Valstybės saugumo komitetu prie Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų tarybos, pirmininkas pulkininkas Alfonsas Randakevičius (1919-1978). Deja, heroizmo šioje istorijoje mažai, o apie trakiečius net norėtųsi nutylėti, bet juk tai, kas ilgai nutylima, anksčiau ar vėliau išnyra į dienos šviesą..."


Pavojingos Trakų legendos. Legenda Nr. 6: „415" (2019 m. gruodžio 13 d.)

 

 

 

"415 metų - tiek praėjo nuo 1594-ųjų, kai po Izaoko Trakiečio mirties jo mokinys parengė rankraštį, it liepsna išplitusį per Europą, iki 2009-ųjų, kai buvo pasirašytas raštas, nulėmęs Trakų knygyno mirtį.

Bet viltis, kaip sakoma, miršta paskutinė - kas žino, gal jau prasidėjo naujas 415 metų ciklas ir netrukus mes ar mūsų vaikai sulauksime dar vienos knygos, kuri vėl pagarsins pasaulyje Trakų vardą, o tada šiame mieste vėl atsiras knygynas. Juk Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių rezidencija to verta?""Iš pavojingų Trakų legendų: "Kurortinis romanas" (2019 m. gruodžio 20 d., "Galvė")

"O juk buvo laikai, kai į grafų tėvo Juozapo (1835-1891) bei jo sūnų Aleksandro (1864-1945)ir Vladislovo (1865-1936) Tiškevičių puoselėtą Lentvarį iš Vilniaus ir net Varšuvos dažniausiai traukiniu atvykę svečiai kavinėje „Rivjera" gėrė kavą ir valgė prancūziškus pyragaičius, lankė grafų muziejų, mėgavosi spektakliais teatre ar gyva muzika ant ežere plūduriuojančio plausto, ilsėjosi nuomojamose vilose, irstėsi valtimis ir pliuškenosi prašmatniai įrengtose maudyklose, aistringai palaikė žirgų ir dviračių lenktynininkus ar tiesiog alsavo lengva La Belle Époque atmosfera ir gaiviu seno pušyno oru Šveicariją primenančiame parke (...)

(...) Iš tiesų būtų puiku, jei Trakų rajonas turėtų du kurortus, jei tik vienas iš jų nebūtų popierinis, o antrasis - sunaikintas..."

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...