IŠ VILNIAUS Į TRAKUS SU SARMATŲ HORACIJUMIVytauto Didžiojo fundacija


1409 gegužės 24 d. Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas Didysis (1392-1430) fundavo Švč. Mergelės Marijos aplankymo ir Šv. Jono Evangeliko bažnyčią Naujuose Trakuose. Jos išlaikymui paskirti Bezdežo valsčius Pinsko apylinkėse (dabar Baltarusijoje), Šventininkų dvaras, Eismantų ir Versokų kaimai, Vainiokų ir Pilaniškių vienkiemiai, kasmet duodavę apie 20 tūkst. auksinų pajamų.

Naujųjų Trakų bažnyčia

XV a. pradžioje buvo pastatyta bebokštė, trinavė halinė bažnyčia su ilga, orientuota į rytus, apside. Centrinę navą nuo šoninių atskyrė kryžminio skerspjūvio piliastrai su profiliuotų plytų vėlėnėliais briaunose, nežinomi jokiame kitame gotikos kulto pastate.

Po 200 metų Naujųjų Trakų klebono, tapusio Vilniaus vyskupu, Eustachijaus Valavičiaus (1530-1630) pastangomis bažnyčia buvo rekonstruota.

Lietuvos karo su Rusija pradžioje - 1655 m., kaip ir Salos bei Pusiasalio pilys, bažnyčia stipriai apgriauta. Ji suremontuota 1670-1676 m., o 1700 m. iš pietų pristatyta Riomerių koplyčia.

Per Šiaurės karą XVII a. pradžioje bažnyčia vėl apgriauta, tačiau karui dar nepasibaigus 1717 m. bažnyčios išorė ir interjerai iš pagrindų rekonstruoti. Prie fasado pristatyti du bokštai, paaukštinta centrinė nava. Įrengtas didysis altorius su stebuklinguoju Dievo Motinos paveikslu centre. Naujųjų Trakų bažnyčia įgavo baroko formas.Naujųjų Trakų Dievo Motinos paveikslas

Legenda sako, kad 1123 m. Konstantinopolyje nutapytą Dievo Motinos paveikslą 1390 m. Vytautui Didžiajam padovanojo Bizantijos imperatoriaus Emanuelis II Paleologas (1391-1425). 1409 m. Vytautas Didysis paveikslą padovanojo Naujųjų Trakų bažnyčiai.

Nuo pirmų dienų Naujų Trakų Dievo Motinos paveikslas ėmė garsėti stebuklais. 1450 m. jis jau buvo apkabinėtas padėkos votais. XVII a. stebuklus ėmė registruoti Naujųjų Trakų klebonas Simonas Mankevičius ir apie 23 žymiausius stebuklus paskelbė 1645 m. knygelėje.

1611 balandžio 12 d. karalienė Konstancija (1605-1635) Trakuose meldė, kad pasveiktų karalius Zigmantas Vaza (1587-1632) ir pergalės Smolensko žygyje. Karalius pasveiko, o nesėkmingai net 2 metus apgultyje laikytas miestas buvo paimtas po 3 mėnesių.

1639 liepos 10 d. Naujųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo pagerbti iš Vilniaus atvyko karalius Vladislovas Vaza (1632-1648).

1718 rugsėjo 4 d. Naujųjų Trakų Dievo Motinos paveikslas karūnuotas Romos popiežiaus Klemenso XI (1700-1721) auksine karūna. Vilniaus vyskupo Konstantino Kazimiero Bžostovskio (1687-1722) organizuotos iškilmės tęsėsi devynias dienas. Po 1717 m. Čenstachovos Dievo Motinos paveikslo tai buvo antroji šventojo paveikslo karūnacija Lietuvos ir Lenkijos valstybėje.

1718-1783 m. laikotarpyje Naujuose Trakuose užregistruoti 42 nauji stebuklai, vėliausi - 1902 m. Šiandien stebuklingąjam paveikslui tebeaukojami padėkos ženklai.

Basomis iš Vilniaus į Naujuosius Trakus

Kai 1604 m. Lietuvoje ėmė siausti maras, o paskui dėl nepaliaujamų liūčių kilo dar ir bado grėsmė, Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina (1600-1615), buvęs Naujųjų Trakų klebonas, surengė viešą atgailos procesiją iš Vilniaus į Naujuosius Trakus. Visą 4 mylių (1 mylia lygi apie 7,5 km) kelią vyskupas ėjo basas. Kas mylią procesija sustodavo ir jėzuitai sakydavo pamokslus. Liūtys liovėsi, maras baigėsi. Nuo tol procesijos iš Vilniaus į Naujuosius Trakus tapo tradicinėmis.

1622 m. procesijoje, išreiškiant padėką už 1621 m. pergalę prieš turkus prie Chotino, dalyvavo vienas žymiausių baroko poetų Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640).

"Sarmatų" arba "Krikščioniškuoju Horacijumi" amžininkų tituluotas poetas parašė kūrinį "Jonušui Skuminui Tiškevičiui. Keturios Mergelės Motinos mylios", atspausdintą 1624 m. Antverpene. Keturiose epodėse įamžinta mistinė XVII a. pradžios eisenos nuotaika, didingas Lietuvos kraštovaizdis ir Naujųjų Trakų Dievo Motinos paveikslas.

Kelionės pradžios jaudulį M.K.Sarbievijus sugretino su rasotais, iš po žiemos bundančiais Panerių kalvomis ir slėniais…

Paneriuose XIV a. stovėjo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo (1345-1377) dvaras, kurį jo sūnus Jogaila (1382-1392 m.) 1390 m. užrašė Vilniaus kapitulai. XVII a. Paneriuose buvo įrengta pirmoji procesijų stotis su barokine koplytėle.

XVIII a. Panerius išgarsino miškų plėšikai ir galvažudžiai, kuriuos 1809 m. suvienijo didikų kamerdineris Pekarskis. Nuožmų plėšikų karalių įveikė tik reguliarios kariuomenės daliniai. Žiauriai nužudyto Pekarskio kaukolė atiteko Vilniaus universiteto Anatomijos fakulteto Frenologijos katedrai.

1812 birželio 28 d. Paneriuose vilniečiai pasitiko Prancūzijos imperatorių Napaleoną. Tų pačių metų žiemą apledėjusiose kalvose Rusijos kariuomenės pabūklų ugnyje bėgantys prancūzai pametė daug amunicijos, artileriją ir kasą.

1831 birželio 19 d. keturias valandas trukusiose Panerių kautynėse žuvo 600 Lietuvos sukilėlių ir 364 Rusijos kariai.

Didinguoju Vokė upės slėniu, kurį M.K.Sarbievijus palygino su antikiniu teatru, nusitęsė antroji Mergelės Motinos mylia. Prie Vokės krantų - natūralios Vilniaus ir Trakų vaivadijų ribos, buvo procesijos pusiaukelė - poilsio ir pietų metas.

Po daugiau nei 300 metų plynaukštės kyšulyje virš Vokės slėnio rezidenciją įkūrė grafas Jonas Tiškevičius. 1898 m. parką šalia sodybos suprojektavo prancūzų peizažo architektas ir botanikas Eduardas Fransua Andrė.

Trečioji mylia - Gaidžio kaimo, kuriame gyveno Vytauto Didžiojo paimtų nelaisvėn 1379 m. totorių palikuonys, apylinkėmis.

Ties šios mylios finišu Sarmatų Horacijus nugirdo vingrių upelių čiurlenimą. Gal šiandien jų vietoje telkšo dirbtinis Lentvario ežeras su neogotikine Vladislavo Tiškevičiaus to paties pavadinimo dvaro sodyba ir E.F.Andrė parku pusiasalyje?

"Nebaigėm giedot; štai išnyra Trakų/ Bokštai ir kalva, mylima Mergelės/ Miesto vidury pasirodo aukštas/ Bokštas bažnyčios", sakoma paskutinėje epodėje "Ketvirtoji mylia, arba Trakai", kurioje apdainuojamas Naujųjų Trakų Dievo Motinos paveikslas.

Išties nuostabu, kad su XVII a. poezijos kūrinio įkvėpimo šaltiniu XXI a. tebėra galimybė susipažinti kiekvienam iš mūsų.

Trakinės

Naujųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo kopijos išplito Lietuvoje - Giedraičių, Gruzdžių, Onuškio, Kazokiškių, Nemenčinės, Varnių, Vilniaus bažnyčiose. Seniausia (1700 m.) ir garsiausia yra Latvijos Agluonos bažnyčioje. Daugelis kopijų taip pat ėmė garsėti stebuklais ir pradėtos garbinti.

Kasmet Naujųjų Trakų bažnyčioje rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bei rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Marijos gimimo dienomis vyksta gausiai lankomi iškilmingi atlaidai.

Dar visai neseniai Lietuvoje Švč. Mergelės Marijos gimimo 8 dienų atlaidai vadinti tiesiog "Trakinėmis".

Gintaras Abaravičius

INFORMACIJOS TEIRAUTIS:
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Karaimų g. 5, LT-21104 Trakai
Tel. (8~528) 55006, faksas (8~528) 55756
Elektroninis paštas: tinp@seniejitrakai.lt

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...