Šiaurinis Trakų dviračių žiedas

(Fragmentas iš Šiaurinio Trakų dviračių žiedo schemos, kurios kopiją žr. pabaigoje.)

Dviračių kelias, iš šiaurės apjuosęs Trakus ir vingiuojantis 17 kilometrų vaizdingu maršrutu per Trakų istorinį nacionalinį parką (TINP), būtų svarbus daugeliu požiūrių: padėtų išlaisvinti nuo automobilių grūsties Trakų senamiestį, atokiau gyvenantiems žmonėms suteiktų galimybę dviračiais ar paspirtukais saugiai nuvykti į mokyklas ir darbus mieste, o Trakų svečiams - ekologiškai nukeliauti toliau nei iki skausmo pažįstama Salos pilis su turistų apsėsta Galvės ežero pakrante, patiriant daugiau nuostabių dalykų, kuriais Trakai yra unikalūs.

Takas, besidriekiantis per Trakų senamiesčio urbanistinį, Galvės ir Akmenos ežerų hidrografinius bei Užutrakio parko kraštovaizdžio architektūros draustinius, nuvestų keliautoją prie menkiau pažįstamų gamtos ir kultūros vertybių, tokių kaip Arakalnio mitologinė vietovė ir Bražuolės archeologijos kompleksas, taip pat į rekreacinius objektus - Akmenos paplūdimį, poilsiavietes, žirgyną ir kt.

Vietos žmonėms, gyvenantiems Būdos, Bražuolės ir Akmenos kaimuose ar Trakų mieste, tai taptų susiekimo alternatyva, leidžiančia atsikratyti priklausomybės nuo automobilių.

Šio šiaurinio Trakų dviračių žiedo nereiktų kurti nuo nulio: dalis jo atkarpų egzistuoja dar nuo sovietmečio, dalis įrengta Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tik šie takai nėra sujungti į saugią ir vientisą kasdienio susiekimo ir pažintinio turizmo sistemą.

Ateityje ši idėja galėtų išsivystyti ir į ambicingesnį projektą - dviračių taką, vedantį per tris istorines Lietuvos sostines. Tam reiktų, kad Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybės imtųsi kurti kultūrinį kelią, sujungiantį žymiojo kraštovaizdžio architekto Eduardo Fransua Andrė (Édouard François André, 1840-1911) suprojektuotus Užutrakio, Trakų Vokės ir Lentvario parkus (daugiau žr.: "E. F. Andrė parkų kelias: tolstanti vizija ar ateitis, kurią dar galime sukurti?"), o Širvintų ir Trakų raj. savivaldybės nutiestų dviračių takus nuo Trakų iki Kernavės.

Šį taką būtų galima sujungti ir su šiuo metu jau įrengtu dviračių taku, vedančiu į Senuosius Trakus - antrąją istorinę Lietuvos sostinę, bet prieš tai reiktų įrengti Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) planavimo schemoje numatytą Trakų miesto pietinį apvažiavimą, taip panaikinant tranzitinio eismo srautą, kuris kelia pavojų dviratininkams ir neleidžia vystyti alternatyvaus transporto sistemų visame istoriniame mieste ir jo apylinkėse.

Šiaurinio Trakų dviračių žiedo idėja nėra nauja - dar 2012-iais TINP direkcija prašė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įtraukti jį į prioritetinių projektų sąrašą, kartu pateikdama ir detalią informaciją apie įrengimui būtinus darbus (žr.: pasiūlymas) bei pristatė idėją Trakų rajono savivaldybės darbuotojams.


Deja, kol kas ji nesusilaukė palaikymo, nors galima pasidžiaugti, kad TINP direkcijos pasiūlymu Trakų rajono savivaldybės 2016-2025 metų strateginiame plėtros plane, patvirtintame Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. S1-77, yra numatyta panaikinti automobilių eismą keliu palei Galvės ežerą iki Užutrakio dvaro sodybos ir pritaikyti jį ekologinio transporto priemonėms.

Tikėkimės, kad tai taps žingsniu link Šiaurinio Trakų dviračių žiedo idėjos įgyvendinimo - TINP direkcija siūlo numatyti tam reikalingus sprendinius, rengiant TINP planavimo schemos atnaujinimą, dėl kurio sprendimas buvo priimtas 2019 m. liepos 3 d. Trakų raj. savivaldybėje įvykusiame Seimo Aplinkos apsaugos ir Kultūros komitetų posėdyje.

Šiaurinio Trakų dviračių žiedo schema

 

 

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...