Istorinės nuotraukos: Užutrakio aukso amžius

(Vaizdo įrašą žr.: https://www.youtube.com/watch?v=VEsJComC46M&t=6s)


Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija surinko gausią Užutrakio dvaro sodybos istorinių nuotraukų kolekciją, atspindinčią įvairius jo istorijos etapus – klestėjimą grafų Tiškevičių laikais XX amžiaus pradžioje, tarpukarį, kai sodyba jau buvo nukentėjusi nuo Pirmojo pasaulinio karo, ir sovietmetį, kai vietoje klasikinių skulptūrų buvo pastatyti paminklai Stalinui bei komunistinio režimo ideologui Leninui, o rūmuose ir parke iš pradžių įsikūrė sovietų represinių struktūrų MGB ir KGB poilsinės, vėliau pionierių stovykla ir turistinė poilsiavietė, aptarnavusi sovietų nomenklatūros atstovus iš Rusijos. Istoriniu etapu jau galima pavadinti ir pastaruosius tris dešimtmečius, kai Lietuvai atgavus nepriklausomybę yra palaipsniui atkuriama tai, kas buvo sunaikinta per karus ir sovietmečiu, grąžinant buvusios dvaro sodybos grožį. 


Šįkart pristatome Užutrakio aukso amžių, kai jį valdė grafai Juozapas (1868-1917) ir Andrius (1899-1979) Tiškevičiai – šie vaizdai surinkti iš grafų palikuonių archyvų Paryžiuje ir Londone, Varšuvos nacionalinės bibliotekos, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir kitų rinkinių. Grafas Juozapas Tiškevičius valdė Užutrakį tik du dešimtmečius nuo 1897 iki 1917 metų, bet per šį trumpą laiką kartu su žmona kunigaikštyte Jadvyga Svetopolk-Četvertinska sukūrė išskirtinio grožio dvaro sodybos ansamblį. Neorenesansinius rūmus, pastatytus 1896-1901 metais, suprojektavo žymus lenkų architektas Juzefas Hussas (1846-1904), o nuostabus parkas sukurtas pagal iškilaus prancūzų kraštovaizdžio architekto, botaniko Eduardo Fransua Andrė (1840-1911) projektą. Juozapas Tiškevičius be galo mylėjo Užutrakį ir, kaip prisimena vyresnioji duktė Joana, prieš mirtį Peterburge, į kurį šeima pasitraukė Pirmojo pasaulinio karo metais, labai ilgėjosi "tų kalvų miškingų, tų lankų žalių". Po tėvo mirties 1917-iais dvarą paveldėjo grafas Andrius Tiškevičius, tačiau į gimtuosius namus, smarkiai nukentėjusius nuo karo, šeima sugrįžo tik 1920-iais. Karas ir žemės reforma padarė Užutrakiui daug žalos ir grafui Andriui atiteko jau smarkiai nugyventas ūkis, kurio jis taip ir nesugebėjo prikelti. Tarpukariu čia nuolat gyveno tik grafienė Jadvyga, kuri rūpinosi rūmais, pats Andrius lankydavosi retai. 1939-iais dvaro sodyba buvo nacionalizuota, o Tiškevičiai priversti emigruoti.


Istorinėse nuotraukose matome, kaip XX a. pirmojoje pusėje atrodė rūmai ir parkas - parteriai su marmuro skulptūromis ir vazomis, ežero baliustrada su paviljonais, mažoji baliustrada su rožynu, gėlynai, rūmų interjerai. Įamžintos ir grafų Tiškevičių gyvenimo akimirkos: grafienė Jadvyga su dukromis, siuvinėjanti ar skaitanti, vaikai ir visa šeima parke ar veidrodžių salėje. Meninės peizažinės fotografijos pradininku Lietuvoje bei Lenkijos fotografijos tėvu vadinamo Jano Bulhako (1876 -1950) nuotraukose, darytose Pirmojo pasaulinio karo metais - Užutrakio architektūros ir unikalaus Trakų kraštovaizdžio dermė.

***

Keltas Užutrakyje, 1898 m. birželio 21 d. Karietoje su skrybėle sėdi kraštovaizdžio architektas Eduardas Fransua Andre (Édouard François André, 1840-1911), fotografavo jo sūnus Rene Andre (René André, 1867-1942). Nuotrauka iš R. Andre anūko Laurent Penicaud archyvo:Mažasis parteris su gulinčio Bakcho skulptūra, apie 1903 m. (iš Varšuvos nacionalinės bibliotekos archyvo):Žirgų kinkinys priešais rūmus, apie 1910 m. (iš Jadvygos Tiškevičiūtės archyvo):Parko didžiojo parterio fragmentas, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):
Užutrakio vaizdas nuo Galvės ežero pusės, apie 1910 m. (iš Jadvygos Tiškevičiūtės archyvo):Terasos fragmentas su paviljonu apie 1902 m. (iš Varšuvos nacionalinės bibliotekos fondų):Valčių prieplauka Galvės ežere Užutrakio parke, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):Rūmų pietvakarinis fasadas apie 1910 m. (iš Varšuvos nacionalinės bibliotekos fondų):Šeimininkai su tarnais ant rūmų laiptų, apie 1910 m. (iš Jadvygos Tiškevičiūtės archyvo):Grafas Juozapas Tiškevičius su šeima didžiajame parteryje apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):Grafaitė Joana jodinėja didžiajame parteryje, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):Grafo Juozapo Tiškevičiaus vaikai prie Švč. Mergelės skulptūros, apie 1910 m. (iš Lilianos Narkovič archyvo):
Vaizdas nuo rytinių rūmų laiptų į Skaisčio ežerą, apie 1910 m., iš Varšuvos nacionalinės bibliotekos rinkinių (pagal šią istorinę nuotrauką Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2016-iais atkūrė šį vaizdą – atidengė properšą į ežerą, kuri buvo užsaugusi medžiais, tad šiandien galime į jį pažvelgti iš tos pačios vietos, kaip kadaise grafai Tiškevičiai):
Grafienė Jadvyga Tiškevičienė su dukterimis rūmų buduare, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):
Užutrakio rūmų buduaro interjeras, apie 1900 m. (iš Jadvygos Tiškevičiūtės archyvo):Grafienė Jadvyga Tiškevičienė siuvinėja rūmų buduare, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):
Grafienė Jadvyga Tiškevičienė siuvinėja gobelenų salėje, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):Grafienė Jadvyga Tiškevičienė gobelenų salėje, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):
Gobelenų salės interjero fragmentas, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):Rūmų interjero fragmentas, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):Grafo Juozapo Tiškevičiaus šeima Užutrakio rūmų veidrodžių salėje, apie 1910 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):Mažasis parteris su gulinčio Bakcho skulptūra, vazomis ir romėniškais biustais apie 1914 m. (iš Varšuvos nacionalinės bibliotekos fondų):Mažasis parteris su Bakcho skulptūra, apie 1915 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):
Dviračiu palei terasos baliustradą, apie 1914 m. (iš Jadvygos Tiškevičiūtės archyvo):
Vaza ant baliustrados, apie 1915 m. Jano Bulhako nuotrauka (iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių):Rūmų fasado ir terasos fragmentas, apie 1915 m. Jano Bulhako nuotrauka (iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių):Rūmai, terasa ir mažasis parteris, apie 1915 m. Jano Bulhako nuotrauka (iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių):

Galvės ežeras nuo rūmų terasos, apie 1915 m. Jano Bulhako nuotrauka (iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių):

Rūmų kolona, apie 1915 m. Jano Bulhako nuotrauka (iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių):
Užutrakio rūmų pietrytinis fasadas, apie 1920 m. (iš Mechaninės dokumentacijos archyvo Varšuvoje):Užutrakio rūmų pietrytinis fasadas, gulinčio Bakcho skulptūra, vazos, apie 1920 m. (iš Joanos Tiškevičiūtės archyvo):Baliustrada su vazomis, uždengtomis žiemai, apie 1920 m. (iš Jadvygos Tiškevičiūtės archyvo):Užutrakio rūmų aplinka, fotografuota iš lėktuvo apie 1920 m., iš Tomašo Visnievskio (Tomasz Wiśniewski) kolekcijos:Dianos skulptūra didžiajame parteryje apie 1920 m. (iš Jadvygos Tiškevičiūtės archyvo):


Floros skulptūra didžiajame parteryje apie 1920 m. (iš Jadvygos Tiškevičiūtės archyvo):Užutrakio rūmų pietrytinis fasadas su Bakcho postamentu, apie 1930 m. (iš Mechaninės dokumentacijos archyvo Varšuvoje):Užutrakio rūmų baltoji salė, kurioje buvo įrengta koplyčia, apie 1930 m. (iš Lilianos Narkovič archyvo):Merginos prie Švč. Mergelės Marijos skulptūros parke, apie 1935 m. (iš Lilianos Narkovič archyvo):Keliose nuotraukose matome Užutrakį Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, 1940-iais. Šioje, iš Lidijos Maškevič archyvo – karaimų jaunimas prie Dianos skulptūros Užutrakio parko didžiajame parteryje:

 Dar viena 1940-ųjų nuotrauka iš Klaipėdos Universiteto Mažosios Lietuvos archyvo - studentai Užutrakio parko didžiajame parteryje:

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...