Kas įkalino Kudrionis griuvėsiuose

 

(Daugiau nuotraukų žr. teksto pabaigoje)


Gražioje vietoje šalia Bitiškių ežero netoli Trakų esančiame Kudrionių kaime būtų galima kurti filmą apie pasaulį ištikusią katastrofą - sovietmečiu čia buvusio „Plastos" gamyklos profilaktoriumo pastatai atrodo taip, lyg paskutinį kartą žmogaus koja į šią vietą būtų įžengusi tada, kai prieš tris dešimtmečius griuvo geležinė uždanga. Vaiduokliškos griuvenos, kur dar neseniai tarp šiukšlių galėjai rasti iš sovietmečio užsilikusį pieno pakelį. Dabar šiukšlių mažiau, bet kitkas liko kaip buvę – griūvantys pastatai, ant kurių žaliuoja gerokai ūgtelėję medeliai, išdaužyti, su visais rėmais išplėšti langai ir durys, vanduo, tekantis per nuniokotų kambarių sienas, iš pažiūros bet kada nugriūti galintys aptrupėję balkonai ir laiptai bei neuždengti šuliniai, grasinantys pražudyti neatsargų smalsuolį.

Čia turėjo atsirasti visuomeninės paskirties objektas - šiuolaikiškas poilsio kompleksas su paplūdimiu, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 patvirtintoje Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) planavimo schemoje buvo numatyta sovietinius pastatus rekonstruoti, įrengiant poilsio namus, kur vasarą galėtų apsistoti 296, o žiemą - 240 žmonių. Kartu numatyta naujai įrengti iki 250 vietų paplūdimį 400 m. ilgio šiaurinėje Bitiškių ežero pakrantėje.


Tai vienas iš atvejų, kai pagal TINP planavimo schemą numatyta sovietinius pastatus ne nugriauti, bet pertvarkyti ir pritaikyti dabarčiai - nurodyta, kad jie „... gali būti rekonstruojami, remontuojami, ribojant jų dydį bei architektūros formas, pagal architektūros tradicijas bei kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus, projektus suderinus nustatyta tvarka".

Todėl Kudrionių kompleksui yra suformuotas net 8 ha dydžio rekreacinės paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 7984/0001:184, Žaizdrių kad. vietovė), kuriame yra 25 pastatai ir statiniai.

Iš jų 11 nuosavybės teise pagal 1999 m. sausio 20 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-605 priklausė Trakų rajono savivaldybės tarybai, kuri šį turtą perdavė valdyti savo įsteigtai UAB „Trakų paslaugos" (buvusi UAB "Trakų turizmas").

Ši įmonė pagal 1999 m. gegužės 3 d. priėmimo-perdavimo aktą perėmė: 1. poilsio namus (un. Nr. 7999-2004-1129), 2. poilsio namus (un. Nr. 7999-2004-1132), 3. poilsio namus (un. Nr. 7999-2004-1118), 4. gyvenamąjį namą (un. Nr. 7999-2004-1030), 5. visuomeninio maitinimo pastatą (un. Nr. 7999-2004-1072), 6. kultūrinį, mokslo pastatą (un. Nr. 7999-2004-1061), 7. buitinio aptarnavimo pastatą (un. Nr. 7999-2004-1083), 8. ūkinį pastatą (un. Nr. 7999-2004-1094), 9. garažą (un. Nr. 7999-2004-1050), 10. siurblinę (un. Nr. 7999-2004-1044) ir 11. rūsį (un. Nr. 7999-2004-1107).

1999 m. kovo 10 d. Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 29 „Dėl UAB „Trakų turizmas" patvirtino „Kudrėnų poilsio bazės investicinį projektą" – planuota, kad atnaujinus poilsio kompleksą jame ilsėsis Vilniaus ir Kauno gyventojų šeimos, vyks vaikų vasaros stovyklos ir apsistos svečiai iš Vakarų Europos bei Šiaurės Amerikos – ir suteikė 1,2 mln. litų garantą paskolai gauti (investicinį projektą galite perskaityti paspaudę nuododą teksto pabaigoje).

Deja, užuot kūrus Trakams svarbų rekreacinį objektą, prasidėjo kitoks procesas - nors į kompleksą investuotos didelės viešosios lėšos, savivaldybės įsteigta UAB „Trakų paslaugos" nevykdė investicinio projekto, o jai valdyti perduotas turtas pamažu perėjo į kitas rankas.

2002 m. rugpjūčio 9 d. turto pardavimo be varžytinių aktais Nr. ABC006121 ir Nr. ABC006118 UAB „Trakų paslaugos" prarado net dvejus poilsio namus (319,11 m² ir 319,72 m² ploto).

Viešojo intereso požiūriu nesuprantama ir tai, kodėl įspūdingo dydžio gyvenamajame name (un. Nr. 7999-2004-1030), kurio plotas net 1073,22 m², UAB „Trakų paslaugos" deklaravo tik 372,29 m² gyvenamąjį plotą ir kodėl šis apie 14 puikiai išplanuotų ir įrengtų butų pastatas bemaž du dešimtmečius stovėjo nenaudojamas ir naikinamas.

Verta prisiminti, kad Kudrionių kompleksas buvo minimas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tirtoje korupcijos byloje, kurioje už kyšininkavimą buvusiems Trakų rajono merui Vytautui Petkevičiui, vicemerui Sauliui Raščiauskui ir administracijos direktoriui Leonardui Karnilai paskirtos 4 metų laisvės atėmimo bausmės, jų vykdymą atidedant 3 metams (žr.: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/korupcijos-byloje-nuteisti-buve-traku-savivaldybes-vadovai-isvenge-laisves-atemimo-bausmes-59-810030).

„STT tirtos bylos duomenimis, 2008-ųjų vasarį L. Karnila su įkalčiais kišenėje buvo sulaikytas darbo kabinete, kai tarpininkė jam perdavė 10 tūkstančių litų. Skelbta, kyšis buvo skirtas tam, kad Trakų savivaldybė sutiktų parduoti Kudrionių kaime esančią poilsio bazę už 2,5 milijonų litų.", - rašoma STT interneto svetainėje pacituotame straipsnyje (žr.: https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=3&nid=1649&print=1).

Kai 2017-iais, jau pasibaigus korupcijos bylai, TINP direkcija eilinį kartą pasidomėjo Kudrionių komplekso likimu, Trakų raj. savivaldybės merė 2017 m. liepą atsiųstame rašte nurodė, kad 2017 m. gegužės 10 d. jis buvo parduotas - tai padaryta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. S1-225 „Dėl UAB „Trakų paslaugos" nekilnojamojo turto pardavimo" pagrindu.

Taigi, vaiduoklių miestelis ant Bitiškių ežero kranto gąsdina čia užklystančius Trakų svečius anaiptol ne todėl, kad TINP planavimo schema ar TINP direkcija trukdytų šią teritoriją sutvarkyti - priešingai, TINP planavimo schema sudaro išskirtines galimybes Kudrionių komplekse ir jo aplinkoje vystyti rekreacinę veiklą, o TINP direkcija ne kartą ragino savivaldybę imtis šio darbo.

Tokios pat pozicijos TINP direkcija laikosi ir dabar - Kudrionys yra tinkama vieta rekreacijai ir tokio objekto Trakams reikia, todėl prašome šį atvejį išnagrinėti ir imtis veiksmų, kad būtų įgyvendinta tai, kas numatyta TINP planavimo schemoje.

TINP direkcijos raštą Trakų raj. savivaldybei dėl Kudrionių komplekso ir prie jo pridėtus dokumentus, tarp jų ir 1999 m. kovo 10 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą „Kudrėnų poilsio bazės investicinį projektą", rasite čia: 2017-06-16 TINP direkcijos raštas su priedais.

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...