Kas nusiaubė ir kodėl netvarko Trakų internatinės mokyklos pastato

 

Viena iš didžiųjų mūsų laikų Trakų paslapčių - kodėl Trakų raj. savivaldybei priklausantis buvusios internatinės mokyklos pastatas pačiame miesto centre, jo senamiestyje, Birutės gatvėje šalia Lukos ežero jau daug metų stovi nusiaubtas, išdaužytais langais, šiurpindamas visai greta darželį ir mokyklą lankančius vaikus vaizdais, vertais zombių miestu kadaise vadinto Didžiasalio nykiausių laikų?

2017-iais leidinyje "Trakų žemė" tą klausimą su skausmu kėlė buvę šios mokyklos pedagogai, straipsnyje "Mokyklos gimimas ir... išnykimas" (žr.: http://www.traku-zeme.lt/mokyklos-gimimas-ir-isnykimas/) priminę jos istoriją (įsteigta 1957-iais, kai po Stalino mirties prasidėjus "atšilimui" tėvai išsikovojo teisę mokyti savo vaikus lietuviškai, nes vidurinėje mokykloje dėstyta tik rusų ir lenkų kalbomis, vėliau čia dirbo ir mokėsi nemažai žinomų asmenybių, veikė irkluotojų klasės) ir faktą, kad pastatas nusiaubtas visai neseniai - po to, kai nuo 2000-ųjų čia veikę Trakų vaikų globos namai 2009-iais buvo perkelti į Rūdiškes ir paliko patalpas, įrengtas už Vokietijos Reinės mieste veikiančių "Carito" vaikų globos namų ir Reinės miestiečių paaukotas lėšas:

"Vokiečiai padėjo renovuoti bendrabučio pastatą, teikė gausybę įrenginių, pagal europinius reikalavimus išpuošė kambarius, užsimezgė glaudūs ryšiai tarp Reinės ir Trakų globos namų vaikų. Deja, visa tai truko neilgai. Globos namai buvo perkelti į Rūdiškes, vėliau į Lentvarį. Bendrabučio pastatas merdi, langai išdaužyti, stogas kiauras, baisu net pagalvoti, kaip atrodo vokiečių pastangomis išpuošti kambariai. Kaip ir Trakų Salos pilis XX a. pradžioje, mūsų bendrabutis iki šiol „tebestovi dar vis.... ir iš skausmo mums verkia širdis."

Iškėlus globos namus, pastatas buvo įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą ir 2011-iais Trakų raj. savivaldybės sprendimu perduotas patikėjimo teise valdyti UAB „Trakų šilumos tinklai", o vėlesnė informacija prieštaringa ir, švelniai tariant, keista.

2012-ųjų sausį laikraštis „Galvė" žinutėje „Svajoja apie sanatoriją Trakų internate" paskelbė, kad „sulaukta pasiūlymo atlikti medicininės reabilitacijos, sanatorinio gydymo ir sveikatinimo paslaugų plėtros galimybių studiją, kuri galbūt būtų pirmasis žingsnis pastatą vaiduoklį vėl prikelti naujam gyvenimui" (žr.: https://www.galve.lt/svajoja-apie-sanatorij-trak-internate/).

Kiek daugiau nei po pusmečio ta pati „Galvė" žinutėje "Kas parduoda Trakus?" (žr.: https://www.galve.lt/pardav-bals-ir-gavo-per-galv/) pranešė, kad nežinomi asmenys be Trakų rajono tarybos žinios bando parduoti internato pastatą, skelbimuose įkainotą 4,4 milijonais litų, be to, internatui suformuotas žemės sklypas paslapčia padalintas, o jo dalis su katiline ir skalbykla „jau priklauso nenustatytiems subjektams":

"Dar 2011 metų birželio 7 dieną pastatų kompleksas su visa žeme (Birutės g. 42A) perduotas UAB „Šilumos tinklai" naudoti. Vieną dieną eidamas pro šalį tarybos narys Henrikas Jankovskis pastebėjo atliekamus geodezinius matavimus internato teritorijoje ir naudodamasis teise pasmalsavo - kas ir ką čia veikia? Prisistatęs matininkams, tarybos narys gavo atkirtį, esą jis nepanašus į tokį ir daugiau į kalbas nebuvo leistasi. Šis įvykis sukėlė įtarimą ir buvo pasidomėta kitais keliais, kokie darbai atliekami šioje savivaldybės tarybai priklausančioje teritorijoje. Labai greitai paaiškėjo, kad šis turtas yra parduodamas ir įvertintas 4,4 mln. litų. Apie tokį disponavimą turtu taryba nebuvo informuota, mat reikalingas jos sutikimas dėl bet kokių susijusių veiksmų. Viešumon šį klausimą iškėlusi tarybos narė Nijolė Ramoškienė savaitraščiui „Galvė" teigė, jog buvo netgi bandyta „derėtis" su pardavimų agentūra dėl kainos, aiškūs tam tikri telefonų numeriai. Komisijos posėdžio dieną visi skelbimai jau buvo išimti, tačiau, kaip tikino tarybos narys K. Ramanauskas, yra išlikusios žymės, įrodančios tokių skelbimų buvimą. (...) 

Šis klausimas - kas ir kokiu būdu bandė parduoti savivaldybės turtą - vien internato pastatais nesibaigė. Anot komisijos posėdyje dalyvavusios tarybos narės Zofijos Abeciūnienės, „Šilumos tinklams" buvo perduotas vientisas sklypas, kuris šiuo metu yra padalintas ir parduodama tik viena jo dalis. Kita dalis (suformuotas atskiras žemės sklypas su internatui priklausiusia katiline, skalbykla ir kt.) jau priklauso nenustatytiems subjektams. Komisija tokius žingsnius įvardija kaip kriminalą."

Kiek išsamiau šią keistą istoriją dienraštyje "Lietuvos žinios" 2012 m. gruodžio 5 d. paskelbtame straipsnyje "Trakų turtas parduodamas paslapčia" aprašė žurnalistas Valdas Kvedaras, kuriam pavyko pabendrauti su Vilniuje įsikūrusios nekilnojamojo turto agentūros darbuotoju, už 4,4 mln. Litų pardavinėjusiu 3,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatą ir hektaro žemės sklypą bei žadėjusiu pasitarti su neįvardintu "šeimininku" dėl galimybės pakeisti jo paskirtį (straipsnio tekstą žr. šios žinutės pabaigoje po nuotraukomis arba čia: https://docslide.net/documents/2012-gruodzio-5-d-treciadienis-nr-279-13-407.html).

Kuo baigėsi ši istorija ir ar pavyko ką nors išsiaiškinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, į kurią žadėjo kreiptis dalis Trakų rajono tarybos narių - nežinia, tik aišku, kad buvusios internatinės mokyklos pastatas vis dar griūva ir, sprendžiant iš Registrų centro duomenų, vis dar priklauso Trakų rajono savivaldybei (pastato un. Nr. 4400-0261-2662, adresas Birutės g. Nr. 42A, žemės sklypo un. Nr. 4400-3069-5793).

Ką būtų galima daryti su šiuo vaiduokliu?

Pagal Trakų rajono savivaldybės užsakymu parengtą ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 81-46 patvirtintą Trakų miesto bendrąjį planą (reg. Nr.T00074362) bei 2016 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. Sl-232 patvirtintą šio plano sprendinių koregavimą (reg. Nr.T00079197) šis pastatas patenka į mišrios paskirties ypač vertingą teritoriją, pagrindiniame brėžinyje pažymėtą indeksu uSn*, kuriai taikomi ypatingi reikalavimai: joje vadovaujamasi specialiaisiais Trakų senamiesčio planais, negali būti didinamas užstatymo aukštingumas, draudžiami aukštybiniai pastatai. Tačiau pagal bendrąjį planą šis pastatas gali būti modernizuojamas.

Taigi, trukdymu tvarkyti Trakus pastaruoju metu nepagrįstai kaltinama Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nėra kalta, kad miesto centre stovi nusiaubtas pastatas, šiurpinantis į darželį ir mokyklą einančius vaikus ir keliantis pagrįstą miesto gyventojų pasipiktinimą.

Prašome šį atvejį išnagrinėti ir imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas viešasis interesas sutvarkyti šį Trakų senamiestyje esantį pastatą.


2012 m. gruodžio 5 d. dienraštyje “Lietuvos žinios” paskelbto straipsnio tekstas:

 

2012 12 05

Lietuvos žinios

Korupcijos kvapas

“Trakų turtas parduodamas paslapčia”

 

VALDAS KVEDARAS

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) prašoma išsiaiškinti, kas užsimojo už 4,4 mln. litų parduoti Trakų savivaldybei priklausantį itin patrauklioje vietoje esantį nekilnojamąjį turtą. Rajono tarybos nariai teigia sutikimo tokiam sandoriui nedavę, o meras Vincas Kapočius skandalingą situaciją vadina nesusipratimu.

Trakų merijoje kilusio skandalo aplinkybes vakar mėgino narplioti į Korupcijos prevencijos komisijos posėdį susirinkę rajono tarybos nariai. Apie tai, kad kažkas bando parduoti savivaldybės turtą - 3,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto buvusio internato-mokyklos keturaukštį pastatą ir hektaro žemės sklypą, - jie sužinojo iš dviejuose internetiniuose nekilnojamojo turto portaluose prieš kurį laiką paviešintų skelbimų.

 

Skelbimai sukėlė šoką

 

Brokeris Algimantas Čepanauskas, Vilniuje įsikūrusios nekilnojamojo turto bendrovės “Geseras” direktorius, siūlė pastatą su žemės sklypu pirkti už 4,4 mln. litų. Tokiam sandoriui Trakų rajono taryba nebuvo davusi sutikimo, tad staigmena vietos politikams sukėlė šoką.

 

Korupcijos prevencijos komisija tikėjosi, kad sulauks merijos juristo Leonardo Urbanovičiaus paaiškinimų. Tačiau komisijos pirmininkas Kęstutis Ramanauskas pranešė, kad teisininkas, jo žiniomis, yra išvykęs į Paluknyje rengiamą rajono seniūnų susirinkimą. K.Ramanauskas teigė iš ryto buvęs mero V.Kapočiaus kabinete, tačiau rajono vadovas nė žodžiu neužsiminė apie komisijos nariams rūpimo objekto pardavimą.

 

Dar praėjusios savaitės pabaigoje vykusiame Trakų tarybos posėdyje rajono vadovas viešai teigė apie paslaptingą sandorį girdintis pirmą kartą ir siūlė patiems tarybos nariams išsiaiškinti, kas ir kodėl minėtą turtą gali pardavinėti.

 

Buvęs internatas-mokykla yra pačiame miesto centre, Birutės gatvėje, atokiau nuo daugiabučių, visai šalia Lukos ežero. “Pastatas buvo skirtas internato-mokyklos mokiniams apgyvendinti. Keturiuose aukštuose, 3500 kvadratinių metrų plote yra 160 patalpų nuo 10 iki 60 kvadratinių metrų, kurias, reikalui esant, galima jungti. Iš abiejų pastato pusių yra erdvus kiemas, sodas, iš viso 100 arų sklypas. Šalia pagrindinio pastato yra prie jo prijungtas 511 kvadratinių metrų priestatas, kuris buvo naudojamas kaip valgykla. Pastato paskirtis - visuomeninė, galima įkurti švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos, apgyvendinimo bei kitas įstaigas”, - taip skelbime buvo reklamuojamas Trakų rajono savivaldybei priklausantis turtas.

 

Vakar taip ir nesulaukę nei mero, nei savivaldybės administracijos vadovų paaiškinimų dėl minėto turt pardavimo, Korupcijos prevencijos komisijos nariai nutarė kreiptis į STT.

 

Meras nieko nežino

 

LŽ kalbintas Trakų meras V.Kapočius tikino apie ketinimus parduoti pastatą sužinojęs tik tarybos posėdžio metu. “Mums, savivaldybei, šis pastatas nepriklauso”, - pirmus LŽ klausimus bandė atremti jis. Rajono vadovas aiškino, kad tai yra bendrovės Trakų šilumos tinklų turtas.

 

Paprieštaravus, kad daugiau kaip prieš metus pats meras pasirašė sprendimą dėl pastato perdavimo patikėjimo teise UAB Trakų šilumos tinklams, kurių steigėja ir akcininkė yra pati savivaldybė, V.Kapočius tikino gerai nebepamenantis, kokios sutarties tada būta. “Apie pastato pardavimą nieko pasakyti negaliu. Po tarybos posėdžio klausiau bendrovės vadovų, jie teigė apie tai nieko nežinantys”, - sakė V.Kapočius. Jis pabrėžė, kad dėl šio nesusipratimo neketina kreiptis į teisėsaugos institucijas. “Gal kas nors taip pajuokavo? O gal tarybos opozicija pati paskelbė apie pardavimą?” - svarstė meras.

 

Jis prisipažino po tarybos posėdžio kalbėjęs su Trakų šilumos tinklų direktoriaus pavaduotoju Leonardu Karnila. Šį veikėją, buvusį savivaldybės administracijos vadovą, STT agentai dar 2008 metų pradžioje buvo sulaikę kartu su kitais savivaldybės atstovais įtarus piktnaudžiavus tarnybine padėtimi, kyšininkavimu. Ši byla teismo dar neišnagrinėta.

 

Vėliau meras patikslino gavęs oficialų UAB Trakų šilumos tinklų direktoriaus Kęstučio Kasperavičiaus pasirašytą atsakymą, kad bendrovė nėra sudariusi jokių ketinimo sutarčių dėl patikėjimo teise valdomo pastato pardavimo.

 

Vadina korupcijos skandalu

 

Trakų rajono tarybos narė Nijolė Romaškienė LŽ teigė, kad tarybos nariams mįslingas internato-mokyklos pardavimas kvepia nauju korupcijos skandalu. Jai atrodo, jog keistas sutapimas, kad Trakų šilumos tikluose dirba minėtas L.Karnila.

 

Politikė sakė atkreipusi dėmesį ir į dar vieną gana paslaptingą šios istorijos aplinkybę. Anksčiau internatui-mokyklai priklausė ir šalia esantys skalbyklos, katilinės su garažais statiniai. Šiuo metu šie objektai nuo pagrindinio turto atidalyti, suformuota nauja žemės valda. Kas ir kodėl taip pasielgė, pasak N.Romaškienės, savo tyrime turėtų atsakyti STT.

 

Pasitars su šeimininku

 

Interesantu apsimetęs LŽ žurnalistas vakar turėjo galimybę “pradėti” mokyklos-internato pirkimo procedūrą. Paskambinus brokerio A.Čepanausko nurodytais dviem telefono numeriais, iš pradžių niekas neatsiliepė. Tačiau netrukus sulaukta paties brokerio skambučio. Sužinojęs, kad interesantas ketina pirkti mokyklos-internato pastatą, verslininkas patikslino, jog šiuo metu “skelbimas išimtas”, tačiau nepaneigė, kad objektas nebeparduodamas. Pašnekovas pabrėžė esminę detalę – pastato šeimininkai ieško investuotojų, kurie galėtų būti bendraturčiais.

 

Pasiteiravęs, ką galimi pastato pirkėjai nori daryti, ir išgirdęs, kad ketinama pastatą nugriauti, o teritorijoje statyti nedidelių viešbučių kompleksą, A.Čepanauskas susirūpino. “Tada šeimininkui reikėtų keisti pastatų paskirtį. Aš turėčiau su juo pakalbėti, ar sutiks. Tačiau šeimininkas pageidauja

investuotojo, kurio padedamas galėtų įrengti sveikatingumo kompleksą”, - aiškino brokeris.

 

 

Paprašytas nurodyti šeimininką - gal be tarpininkų pavyks susiderėti, A.Čepanauskas sakė to padaryti negalintis. “Aš pats su šeimininku pakalbėsiu, o vėliau jums paskambinsiu”, - žadėjo nekilnojamojo turto brokeris. Tačiau LŽ žurnalistas verslininko skambučio taip ir nesulaukė.

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...