Pateiktas XVI pasiūlymas dėl TINP planavimo schemos atnaujinimo

Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcija pateikė XVI pasiūlymą dėl Trakų vystymo ir TINP planavimo schemos atnaujinimo – žemiau skelbiame 2020 m. vasario 20 d. išsiųsto rašto tekstą (pirmoji pasiūlymų dalis paskelbta čia: http://www.seniejitrakai.lt/pateikta-pirmoji-dalis-pasi-lym-d-l-trak-vystymo-ir-tinp-planavimo-schemos-atnaujinimo/, antroji čia: http://www.seniejitrakai.lt/pateikta-antroji-dalis-pasi-lym-d-l-trak-vystymo-ir-tinp-planavimo-schemos-atnaujinimo/, trečioji čia: http://www.seniejitrakai.lt/pateikta-tre-ioji-dalis-pasi-lym-d-l-trak-vystymo-ir-tinp-planavimo-schemos-atnaujinimo/).


*******

TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Žiniai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2020-02-20 Nr. S-(3.1)-

PASIŪLYMAS NR. XVI DĖL PROBLEMŲ, TRUKDANČIŲ TAUSOJAMAI VYSTYTI TRAKUS, SPRENDIMO IR TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS ATNAUJINIMO

Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcija, papildydama 2019-08-02 raštu Nr. S-(3.23)-357, 2019-08-30 raštu Nr.(3.2)-392, 2019-10-09 raštu Nr. S-(3.2)-392, 2020-01-15 raštu Nr. S-(3.2)-8 ir 2020-02-11 raštu Nr. S-(3.2)-51 pateiktus pasiūlymus dėl Trakų vystymo ir TINP planavimo schemos atnaujinimo bei atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2020-02-18 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-3150-556/2020 galutinai išsprendė ginčą dėl buvusio „Žalgirio" jachtklubo, teikia aktualią informaciją dėl šio objekto ir pasiūlymą šiuo metu rengiamam TINP planavimo schemos atnaujinimui.

Pasiūlymas Nr. XVI: nekeisti dabartinių TINP planavimo schemos sprendinių dėl buvusio „Žalgirio" jachtklubo panaikinimo ir pareikšti poziciją dėl ilgą laiką vykdyto spaudimo TINP direkcijai leisti tai, ką draudžia įstatymai

Ant Galvės ežero kranto nykstantys sovietmečiu pastatyti jachtklubo statiniai – vienas iš objektų, dėl kurio TINP direkcija jau ne vienerius metus patiria spaudimą leisti tai, ką draudžia teisės aktai, o viešojoje erdvėje ir įvairioms institucijoms skirtuose raštuose apie šį atvejį paskelbta daug netiesos ir nepagrįstų kaltinimų TINP direkcijai.


Pavyzdžiui, tokie kaltinimai skambėjo grupės verslininkų surengtoje spaudos konferencijoje, aprašytoje 2017 m. kovo 21 d. interneto portale Delfi.lt paskelbtoje BNS informacijoje „Dėl investicijų Trakuose susirėmė verslininkai ir parko direkcija" (interneto prieiga: https://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/del-investiciju-trakuose-susireme-verslininkai-ir-parko-direkcija.d?id=74119980):

„Pasak A. Zuoko advokato Vydūno Sadausko, dėl nacionalinio parko direkcijos pasipriešinimo Trakuose infrastruktūros negali atnaujinti ir „Žalgirio" jachtklubas. „Jachtklubas neturi teisės švartuoti savo jachtų, nes tilteliai pastatyti 1983 metais, bet nacionalinis parkas neleidžia jų susitvarkyti. Jų argumentas, kad visa ta teritorija turi būti likviduota. Ir vėlgi yra tas žodis „vizualinė tarša". Nekalbu jau net apie pastatų tvarkymą, nes visur galioja tie patys draudimai. Šiandien jachtklubas turi 6 įregistruotus pastatus ir nė ant vieno iš jų negali net lentutės pakeisti. Jachtklube yra avarinės būklės sovietiniai betoniniai blokai, kurie jau virsta į ežero pakrantę, tačiau parkas nederina pakrantės sutvarkymo projekto, nes neva tai taip pat yra likviduotinas objektas", – spaudos konferencijoje teigė jis."

2017 m. kovo 21 d. interneto portale lrytas.lt paskelbtame straipsnyje „Verslininkai sukilo prieš kietakaktį šventų karvių piemenį" (interneto prieiga: https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/03/21/news/verslininkai-sukilo-pries-kietakakti-sventu-karviu-piemeni-586410/) rašoma:

„Užsispyrimo kaina. Žalgirio jachtklubo savininkų interesus ginančiam advokatui Vydūnui Sadauskui iš G.Abaravičiaus taip pat yra tekę girdėti apie vizualinę taršą. Todėl jachtklubo šeimininkai daugybę metų negali naudoti šešių įregistruotų pastatų.
„Negalima ant jų sienos net lentelės pakeisti", - stebėjosi V.Sadauskas. Pasak advokato, dėl vieno žmogaus užsispyrimo Trakus palieka ne tik investicijos, bet ir jaunos šeimos. Juk prie tėvų namo sugalvoję pasistatyti priestatą jaunavedžiai TINP leidimo tikrai negaus. Trakų rajono merė Edita Rudelienė žadėjo verslininkams visokeriopą pagalbą ir paramą."

Panašius kaltinimus TINP direkcijai išsakė ir Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė 2017 m. liepos 5 d. rašte Nr. MP3-195, kuriame rašoma: „(...) Trakų istorinio nacionalinio parko iniciatyva, užkertamas kelias Trakų miesto plėtrai. Pavyzdžiui, iki šiol stabdomi verslininkų planai buvusios Žalgirio bazės ir jachtklubo teritorijose".

Informuojame, kad šiais ir kitais panašiais atvejais yra nutylėti keli esminiai faktai.

Pirma – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 patvirtintoje TINP planavimo schemoje buvęs jachtklubas yra nurodytas kaip naikintina poilsio įstaiga – įrašytas 3 priedo lentelėje „Likviduotinos poilsio įstaigos", o TINP planavimo schemos brėžinyje toje teritorijoje aiškiai pažymėtas ženklas, reiškiantis naikinamas rekreacines įstaigas ir įrengimus (naikinamas jachtklubas pažymėtas perbrauktu skaičiumi „2").

Antra – kai UAB „Y" (čia ir toliau nuasmeninta dėl duomenų apsaugos reikalavimų) įsigijo buvusio jachtklubo statinius, TINP planavimo schema jau buvo patvirtinta, todėl komplekso pirkėjai turėjo žinoti, kad perka naikintiną įstaigą.

Trečia – dar prieš šešerius metus įsiteisėjusiu sprendimu teismas konstatavo, kad teisės aktai neleidžia remontuoti ar atstatinėti lieptelių, dėl kurių aukščiau pacituotame pasisakyme skundėsi buvusio jachtklubo pastatų savininkų atstovas, ir vėlesni teismai taip pat patvirtino, kad UAB „Y" siekiai prieštarauja galiojantiems teisės aktams, išreiškiantiems valstybės siekį ir konstitucinę priedermę išsaugoti ateities kartoms visuotinai reikšmingą nacionalinę vertybę – valstybinės reikšmės kultūriniu bei gamtiniu požiūriu vertingą Trakų ežeryno kraštovaizdžio kompleksą su Trakų pilimi, etnokultūriniu paveldu.

Trakų rajono apylinkės teismas įsiteisėjusiu 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu atmetė UAB „Y" ieškinį, kuriuo ji prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. gegužės 2 d. savavališkos statybos aktus dėl dviejų Galvės ežero pakrantėje hidrografinio draustinio teritorijoje savavališkai pastatytų lieptų bei 2011 m. gegužės 9 d. reikalavimus šiuos lieptus nugriauti ir sutvarkyti statybvietę. Teismas nurodė:

„(...) ieškovas kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją dėl prieplaukų (tiltelių) kapitalinio remonto projekto suderinimo, tačiau Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2011 m. kovo 22 d. raštu Nr. S-(3.6.)-136 ir 2012 m. vasario 20 d. raštu Nr. S-(3.6)-99 atsisakė derinti jiems pateiktą techninį projektą „Jachtklubo prieplaukos tiltelių (kapitalinis) remontas".
Pagal Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, reg. Nr. 110792000003, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo" ir paskelbtos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo", 3 priedo lentelės „Likviduotinos poilsio įstaigos" sprendinius, Vilniaus centrinis jachtklubas, priklausantis „Žalgirio" tarybai, yra likviduotinas, o pagal minimo dokumento skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos" skirsnio „Konservacinė zona" 2 dalies 2.7. punkto sprendinius patenka į Galvės ežero hidrografinio draustinio teritoriją ir gali būti tvarkoma tik pagal specialius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka. 2010 m. vasario 9 d. Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo pagal paskelbimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Taigi, atsižvelgiant į minėtą Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, minėti ginčo liepteliai apskritai neturi būti renovuojami ar atstatomi."


Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1734-881/2013 atmetė UAB „Y" apeliacinį skundą ir paliko Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimą nepakeistą (nutartis paskelbta sistemoje eteismai.lt, interneto prieiga: https://eteismai.lt/byla/156220941914953/2A-1734-881/2013).

Be kitų dalykų, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog yra akivaizdu, kad UAB „Y" „ne tik neteisėtai, neturėdamas nei valstybinės žemės patikėtinio sutikimo, susitarimo ar pan. rekonstruoti ar statyti statinius ar laikinąsias konstrukcijas, valstybinėje žemėje, atliko jų rekonstrukciją, bet ir pastatė naujus lieptus, kuriuos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, surašiusi savavališkos statybos aktus, įpareigojo nugriauti", bei nurodė, kad šios įmonės teiginiai apie neva pažeidžiamą jos teisę į nuosavybę yra nepagrįsti.

Kad UAB „Y" siekiai prieštarauja galiojantiems teisės aktams, pasisakė ir Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 23 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-4188-790/2017.

Teismas atmetė pareiškėjos UAB „Y" skundą dėl TINP direkcijos 2017 m. gegužės 24 d. rašto, kuriuo atsisakyta išduoti reikalavimus rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, nurodydamas:
„Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos aiškinamojo rašto 3 priede „Poilsio įstaigos ir jų naudojimas" nurodyta, kad Vilniaus centrinis jachtklubas, priklausantis „Žalgirio" tarybai, yra likviduotina poilsio įstaiga, ją galima privatizuoti nukėlimui. Atitinkamai, iš Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos grafinio brėžinio (b. l. 63, priede prie skundo pateiktas grafinis brėžinys) matyti, kad teritorijoje, kurioje pareiškėjas valdo pastatus, pažymėtas grafinis ženklas, reiškiantis naikinamas rekreacines įstaigas ir įrengimus.
Aptarti parko planavimo schemos sprendiniai, vertinant jų visumą, yra aiškūs ir neprieštaringi, jie numato aiškų veiklos ginčo teritorijoje pobūdį, nesietiną su jachtklubo veikla. Pagal juos pareiškėjui nuosavybės teise užimamų pastatų teritorija priskirta agroparkinio ūkio teritorijai bei sodybinių pastatų teritorijai, nurodyta, kad jachtklubas yra likviduotina, naikinama poilsio įstaiga, atitinkamai, likviduotini ir naikinami jai priklausantys įrenginiai.

Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas siekia suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti tolesnei jachtklubo veiklai. Be to, pagal pareiškėjo valdomų pastatų pobūdį jie pritaikyti būtent jachtklubo veiklai (pvz., elingas, inžineriniai statiniai). Pareiškėjas skunde taip pat nurodo, kad pareiškėjas pageidautų sutvarkyti prieplauką, pakrantę ir tinkamai naudoti po pastatais esančią žemę. Tai reiškia, kad žemės sklypui jo formavimo procedūros metu pareiškėjas siekia nustatyti jachtklubo veiklą leidžiančią žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypo naudojimo būdą, nors tai prieštarauja aptartiems Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniams."

Tame pačiame sprendime teismas kaip nepagrįstą įvertino UAB „Y" teiginį, neva TINP direkcijos atsisakymas leisti formuoti žemės sklypą jachtklubo veiklai pažeidžia konstitucinį nuosavybės neliečiamumo principą:

„Pareiškėjo skundo argumentai, kad skundžiamas atsakovo sprendimas prieštarauja konstituciniam nuosavybės neliečiamumo principui, teismo vertinami kaip nepagrįsti. Pareiškėjas turimą nuosavybės teisę į pastatus gali įgyvendinti tik laikydamasis viešojoje teisėje nustatytų sąlygų, siejamų su Trakų istorinio nacionalinio parko ypatingu teisiniu režimu. Pabrėžtina, kad pareiškėjui įgyjant nuosavybės teise jo valdomus pastatus, jau galiojo Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, kurioje ir buvo įtvirtinti minėti sprendiniai dėl jachtklubo veiklos."


Sprendimą atmesti UAB „Y" skundą Vilniaus apygardos administracinis teismas grindė ir Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimu:

„Iš išdėstytų argumentų seka, kad skundžiamas Direkcijos sprendimas neišduoti reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti yra pagrįstas Taisyklių 2 punktu, nustatančiu, kad projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. Ginčo teritorijoje formuojamo žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas galėtų būti nustatyti tik tokie, kurie neprieštarautų galiojančiam specialiojo teritorijų planavimo dokumentui – Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemai. Pastebėtina, kad šiuo atveju sprendžiant dėl ginčo teritorijos naudojimo galimybių negalima remtis tik Trakų miesto bendrojo plano sprendiniais, kurie numato, jog dalis šios teritorijos priskirtina rekreacinei teritorijai (b. l. 62), bet būtina vadovautis ir minėta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema kaip valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentu, kadangi Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalis numato, jog patvirtinto valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai yra privalomi rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams, taip pat jie nustato teritorijos naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemones kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti. Svarbu ir tai, kad Konstitucinis Teismas 2010 m. vasario 9 d. nutarime (konstatuojamosios dalies I skyrius, 9 punktas) pažymėjo, jog jokie su Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos administravimu (inter alia su gyvenviečių detaliaisiais planais, miškotvarka, žemėtvarka, vandens ūkiu, gyvenviečių planavimu, kaimų regeneravimu, rekreacija, kelių bei inžinerinėmis komunikacijomis ir pan.) susiję sprendimai negalėjo (ir šiuo metu negali) būti priimami neatsižvelgiant į minėtą Vyriausybės patvirtintą Schemą ir negalėjo (ir šiuo metu negali) prieštarauti minėtos Schemos sprendiniams. Jei šių sprendinių būtų nepaisoma, ypač žinant, jog tai, kad Lietuvos valstybė Trakų istorinį nacionalinį parką traktuoja kaip unikalų gamtos ir žmogaus sukurtą kraštovaizdžio kompleksą – saugotiną teritoriją, kuriai turi būti nustatytas ypatingas teisinis režimas, yra visuotinai žinomas faktas, kartu būtų nepaisoma ir bendrojo teisės principo bona fides. Nagrinėjamos bylos kontekste tai reiškia, kad aptarti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniai dėl ginčo teritorijos naudojimo negali būti ignoruojami."

Nors pacituotą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 23 d. sprendimą buvo panaikinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu, TINP direkcijos prašymu atnaujinus procesą šioje byloje, ją iš naujo apeliacine tvarka išnagrinėjusi LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2020 m. vasario 18 d. nutartimi panaikino savo kolegų 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą, kuris galėjo ne tik atverti kelią vystyti buvusį „Žalgirio" jachtklubą, bet ir tapti precedentu, skatinančiu su istorinio kraštovaizdžio apsauga nesuderinamą plėtrą TINP teritorijoje.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2020 m. vasario 18 d. nutartyje konstatavo, kad pirmą kartą apeliacine tvarka nagrinėjant šią bylą buvo netinkamai taikytos materialiosios teisės normos ir priimtas nepagrįstas sprendimas, todėl jį panaikinusi priėmė naują procesinį sprendimą –atmesti buvusio „Žalgirio" jachtklubo pastatų savininkės UAB „Y" apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-4188-790/2017.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2020 m. vasario 18 d. nutartyje pabrėžė, kad teisė suformuoti valstybinės žemės sklypą jame esantiems statiniams ir (ar) įrenginiams eksploatuoti nėra absoliuti, ji turi būti įgyvendinama teisės aktų nustatyta tvarka, be kita ko, laikantis teisinio reguliavimo, pagal kurį tokių sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendiniai negali prieštarauti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, o šiuo konkrečiu atveju – TINP planavimo schemai.

Išnagrinėjusi ginčui aktualius TINP planavimo schemos sprendinius, išplėstinė teisėjų kolegija padarė išvadą, kad jie nustato aiškią buvusio jachtklubo pastatų perspektyvą – likviduotini (naikinami). „Kitaip tariant, iš aptariamų Parko planavimo schemos sprendinių aiškiai matyti šio teisės akto leidėjo valia, kad ginčo teritorijoje esančio šiuo metu pareiškėjui priklausančio pastatų komplekso neturi likti", - nurodoma LVAT 2020 m. vasario 18 d. nutartyje.

Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad TINP direkcija pagrįstai ir teisėtai atsisakė išduoti reikalavimus rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą UAB „Y" priklausantiems pastatams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, vadovaudamasi TINP planavimo schemos sprendiniais.

Teismas kaip nepagrįstus atmetė UAB „Y" teiginius, jog tai prieštarauja konstituciniam nuosavybės neliečiamumo principui, nurodydamas, kad pati nuosavybės teisė šiuo atveju nėra paneigiama, tačiau ji gali būti įgyvendinama tik laikantis galiojančių teisės aktų nuostatų, įskaitant TINP planavimo schemos sprendinius, kurie jau galiojo UAB „Y" įgyjant buvusio jachtklubo pastatus ir išliko nepakitę iki šiol.

„Pareiškėjas, jau tapdamas ginčo teritorijoje esančių pastatų savininku, žinojo (pagrįstai turėjo žinoti) Parko planavimo schemoje šiai teritorijai (joje esantiems pastatams) nustatytus ribojimus, kurie yra aiškūs ir suprantami, todėl jau tuo metu turėjo suvokti prisiimamą riziką dėl pagal aptartus sprendinius nustatyto ginčo teritorijoje esančio pastatų komplekso statuso – likviduotinas (naikinamas)"
, – nurodoma LVAT 2020 m. vasario 18 d. nutartyje.

Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad minėti ribojimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame ir galiojančiame teisės akte, be to, TINP planavimo schemos sprendiniais siekiama visuotinai svarbių ir teisėtų tikslų – apsaugoti valstybinės reikšmės kultūriniu bei gamtiniu požiūriu vertingą Trakų ežeryno kraštovaizdžio kompleksą su Trakų pilimi, etnokultūriniu paveldu.

Pasiremdama ginčui aktualiais Konstitucinio Teismo išaiškinimais, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2020 m. vasario 18 d. nutartyje nurodė:

„(...) Kaip ne kartą savo aktuose yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augmenija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; jų apsauga bei gamtos išteklių racionalus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas - tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. birželio 27 d., 2007 m. rugsėjo 6 d., 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimai).

62. Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Konstitucinio Teismo 2007 m. liepos 5 d. nutarime konstatuota, jog bendrinė Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalies sąvoka „ypač vertingos vietovės" suponuoja tai, kad tam tikros Lietuvos teritorijos dalys (vietovės), kurios dėl savo ekologinės, kultūrinės, istorinės, mokslinės ir kitokios reikšmės skiriasi nuo kitų Lietuvos teritorijos dalių (vietovių), jeigu tai konstituciškai pagrįsta, ne tik gali, bet ir turi būti priskirtos ypač vertingų vietovių kategorijai. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad valstybiniai parkai ir valstybiniai draustiniai yra laikomi ypač vertingomis teritorijomis.
63. Turėdamas įgaliojimus atitinkamas vietoves priskirti ypač vertingoms vietovėms, įstatymų leidėjas turi ir įgaliojimus, atsižvelgdamas į gamtos objektų, esančių ypač vertingose teritorijose, ypatingą išliekamąją vertę, svarbą, būtinybę juos išsaugoti ateities kartoms, valstybei tenkančią konstitucinę pareigą rūpintis ypač vertingų vietovių išsaugojimu ir racionaliu naudojimu, nustatyti specialų tų vietovių naudojimo ir apsaugos režimą. Toks specialus teisinis režimas suponuoja inter alia ūkinės ir kitokios veiklos tose vietovėse, dėl kurios gali būti pakeistas kraštovaizdis, atskiri atitinkamose vietovėse esantys objektai ir pan., specialias sąlygas, įvairius ribojimus ir draudimus (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. liepos 5 d. nutarimai).
64. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarime pažymėjo, kad: ypač vertingų vietovių įvairovė gali lemti jų teisinio režimo ypatumus, jose esančių objektų apsaugos būdus, veiklos tose vietovėse sąlygas, ribojimus, draudimus; tokie ribojimai, draudimai gali būti taikomi inter alia ūkinei veiklai, statyboms tose vietovėse, taip pat bet kokiai kitai veiklai, dėl kurios gali būti pakeistas kraštovaizdis, atskiri atitinkamose vietovėse esantys objektai ir pan.; ribojimai, draudimai, kuriais siekiama užtikrinti ypač vertingų vietovių apsaugą – viešąjį interesą, gali ir turi būti nustatomi visiems tokių objektų savininkams bei naudotojams; gali būti nustatyti ir tokie ribojimai, draudimai, kuriais tam tikra apimtimi yra įsiterpiama į visų, taip pat ir privačių žemės sklypų, miškų, parkų, vandens telkinių savininkų, nuosavybės teises."

Kaip 2020 m. vasario 18 d. nutartyje nurodė LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat laikosi pozicijos, kad kultūros paveldo apsauga ir tvarus naudojimasis juo yra svarbus gyvenimo kokybei palaikyti ir regiono bei jo gyventojų istorinėms, kultūrinėms bei meno šaknims išlaikyti. Šis teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad valstybės, įgyvendindamos teritorijų planavimo ir aplinkos apsaugos politiką, kai vyrauja visuomenės (viešasis) interesas, turi plačią vertinimo laisvę, tačiau tokiais atvejais turi būti vertinama, ar buvo pasiekta reikiama interesų pusiausvyra, atsižvelgiant į pareiškėjo turimą nuosavybės teisę, o visų pirma reikia nustatyti, ar pareiškėjas, įgydamas nuosavybę, žinojo (ar pagrįstai turėjo žinoti) apie jai taikomus ar galimus būsimus apribojimus, ar egzistavo teisėti lūkesčiai dėl naudojimosi nuosavybe ar rizikos prisiėmimas nuosavybės įsigijimo metu, kokia apimtimi apribojimai sukliudė naudotis turtu, taip pat galimybė užginčyti apribojimų būtinumą.

Šių nuostatų kontekste vertindama byloje nustatytas aplinkybes, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2020 m. vasario 18 d. nutartyje padarė išvadą, kad UAB „Y" nagrinėjamu atveju negalėjo susiformuoti teisėtas lūkestis dėl buvusio jachtklubo pastatų nuosavybės teisės įgyvendinimo jos pageidaujamu būdu, taip pat ir dėl teisės suformuoti šiam tikslui valstybinės žemės sklypą.

Vertinant aukščiau išdėstytus faktus, sunku suvokti, kodėl, nepaisant nei TINP planavimo schemos sprendinių, nei ligšiolinio teismų vertinimo keliose bylose, 2019 metais Trakų rajono savivaldybės užsakymu išleistame „Trakų rajono savivaldybės investiciniame vadove" apie jachtklubo kompleksą rašoma: „Pradėtos sklypo formavimo procedūros. Graži aplinka su vaizdu į Trakų pilį. Gali būti rekreacijos komplekso dalis" (interneto prieiga, kur paskelbta šio leidinio puslapio kopija: http://www.seniejitrakai.lt/assets/Rasos/investicinio-vadovo-puslapis.pdf).

Šiame savivaldybės leidinyje, kuris, kaip nurodyta pratarmėje, yra skirtas Lietuvos ir užsienio investuotojams, net neužsiminta, kad pagal TINP planavimo schemą buvęs jachtklubas yra naikintina poilsio įstaiga, taip dar labiau kurstant su ja siejamus nepagrįstus lūkesčius.

TINP direkcijos vertinimu, tokiu elgesiu Trakų rajono savivaldybė demonstruoja teisinį nihilizmą, nesuderinamą su teisinės valstybės principais.
Aukščiau nurodytos aplinkybės teikia pagrindo manyti, jog rengiant TINP planavimo schemos atnaujinimą, dėl kurio sprendimas buvo priimtas 2019 m. liepos 3 d. Trakų raj. savivaldybėje įvykusiame Seimo Aplinkos apsaugos ir Kultūros komitetų posėdyje, gali būti siekiama panaikinti apribojimus dėl buvusio jachtklubo komplekso.

TINP direkcija prašo šių apribojimų nekeisti, o nagrinėjant šį klausimą pareikšti poziciją ir dėl spaudimo TINP direkcijai, nes teisinėje valstybėje neturėtų būti toleruojama situacija, kai valstybės įstaiga yra kaltinama dėl to, kad laikosi galiojančių teisės aktų, ir spaudžiama leisti tai, ką draudžia įstatymai.

PRIDEDAMA:

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-02-18 nutartis


Direktorius Gintaras Abaravičius

 


Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...