Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos parengti ir įgyvendinti projektai bei programos 1998-2016 m.

Eil Nr. Projektas Metai Finansavimo šaltinis Pastabos
1. Edukacinis istorinio kraštovaizdžio projektas - "Vytauto Didžiojo kelias" 1998-2000 Lietuvos Respublikos biudžetas Plačiau>>
2. Edukacinis meninis projektas - tarptautiniai karaimų vaikų plenerai "Gyvoji Trakų istorija" 2001-2003 Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas Plačiau>>
3. Paveldinis projektas - "Projected reconstruction of pavilions and two terraces at Užutrakis Manor Park, Lithuanian cultural monument G208KP" 2003-2009 The Headley Trust, JK Plačiau>> 
4. Edukacinis istorinis projektas - "Senųjų Trakų Madona" 2004 NCC industry, Lietuvos Respublika Plačiau>>
5. Meninis projektas - tarptautiniai tapytojų ir fotomenininkų plenerai "Atraskime nežinomus Lietuvos turtus - tris nuostabius E.F.Andre parkus prie Vilniaus" 2004-2010 E.F.Andre klubas Lietuvoje, SEB Vilniaus bankas Plačiau>>
6. Paveldinis projektas - Užutrakio dvaro sodybos – Lietuvos Respublikos kultūros paminklo G208KP – dviejų atvirų paviljonų ir dviejų parterių atkūrimo programa 2004-2006 Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas Plačiau>>
7. Paveldinis turizmo vystymo projektas - "Užutrakio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms" (I etapas) 2006-2008 ES struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos biudžetas, BPD 2004-2006 Plačiau>>  
8. Paveldinis projektas - Užutrakio dvaro sodybos parko skulptūros "Mergelė Marija su kūdikiu" atkūrimas 2007 Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas Plačiau>>
9. Edukacinis projektas – "Mano šeima ir Trakai" 2007-2008 TINP direkcijos biudžetinės lėšos Plačiau>>
10. Leidybinis prjektas – E. F. André monografijos "Sodų menas. Visuotinis traktatas apie parkų ir sodų komponavimą" (L´art des jardins. Traité géneral de la composition des parcs et jardins) vertimas ir leidimas 2007 Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas Finansavimas neskirtas
11. Paveldinis projektas – Trakų senųjų karaimų kapinių tyrimai ir tvarkymas 2007 Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas Finansavimas neskirtas
12. Mokslinis/leidybinis projektas – Trakų istorinio nacionalinio parko tradicinės medinės architektūros katalogo parengimas ir išleidimas 2007 Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas Finansavimas neskirtas
13. Paveldinis projektas - Užutrakio parko reguliariosios parko dalies – pietinio (rožyno) parterio biusto ir postamentų bei peizažinės parko dalies tiltelio urnų atkūrimas 2008 Lietuvos kultūros rėmimo fondas Plačiau>>  
14. Edukacinis projektas – Trakų miestas – vakar ir šiandien 2008

Lietuvos kultūros rėmimo fondas (2008 m. II etapas)

Trakų rajono savivaldybė


Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR prezidento kanceliarijos


Lietuvos kultūros rėmimo fondas (2009 m. I etapas)

Finansavimas neskirtas


Finansavimo atsisakyta


Finansavimas neskirtasFinansavimas neskirtas

15. Edukacinis projektas – Senųjų amatininkų tradicijų Lietuvoje atgaivinimas, sudarant sąlygas ugdymui ir žinių taikymui praktikoje 2008 Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama Finansavimas neskirtas
16. Edukacinis projektas – Užutrakio dvaro sodybos reprezentacinių erdvių pristatymas visuomenei (Užutrakio dvaro sodybos informacinės infrastruktūros tobulinimas) 2008 Lietuvos kultūros rėmimo fondas Finansavimas neskirtas
17. Leidybinis projektas - "Trakų istorinio kraštovaizdžio gelmės" 2008-2009

Lietuvos kultūros rėmimo fondas

Lietuvos UNESCO nacionalinė komisija

Plačiau>>
18. Leidybinis projektas - "Trakai. Praeities vaizdai" 2009 Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR prezidento kanceliarijos Plačiau>>
19. Meninis projektas – Dvaro impresijos Užutrakyje 2009 Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR prezidento kanceliarijos Finansavimas neskirtas
20. Edukacinis projektas - "Istorinių parkų revitalizacija: geroji patirtis Lietuvoje" 2009 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos programinė dotacija Plačiau>>
21. Edukacinis projektas - "Trakų karaimai ir Daniliškių sentikiai. Trakų kultūrinio identiteto paveldas" 2009 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos programinė dotacija Plačiau>>
22. Leidybinis projektas – "Trakų kraštovaizdžio kultūrinės gelmės" 2009 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos etninės kultūros programa Finansavimas neskirtas
23. Leidybinis projektas – Karaimų legendų vertimas ir publikavimas 2009 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos etninės kultūros programa,Kultūros rėmimo fondas Finansavimas neskirtas
24. Paveldinis projektas – Projected reconstruction of pavilions, three sculptures and eight busts at Užutrakis Manor Park, Lithuanian cultural monument G208KP 2009 The Headley Trust, JK Finansavimas neskirtas
25. Paveldinis projektas - Liudviko XVI stiliaus baldų atkūrimas ir pristatymas Užutrakio rūmuose 2009 Lietuvos kultūros rėmimo fondas Finansavimas neskirtas
26. Paveldo tyrimo edukacinis projektas - "Trakų istorinio nacionalinio parko tradicinės medinės architektūros katalogo parengimas" 2009-2010 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos etninės kultūros programa,Kultūros rėmimo fondas Plačiau>>
27. Paveldinis turizmo vystymo projektas – "Užutrakio dvaro sodybos muziejinės-reprezentacinės ir memorialinės dalių pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams" 2009-2011 ES struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos biudžetas,  2007-2013 m. Plačiau>>
28. Edukacinis projektas – "Juozapas ir Vladislovas Tiškevičiai: šeima ir palikimas" 2010 Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Plačiau>> 
29. Leidybinis projektas – Albumo "Trakų paveldo grožis: žymiausių 1860-2010 m. fotografų darbai" leidyba 2010 Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Finansavimas neskirtas
30. Edukacinis projektas – Tarptautinės konferencijos "E. F. Andrė šiaurės parkų kelias", skirtos prancūzų botaniko ir landšafto architekto E. F. Andrė (1846-1911) mirties 100-osioms metinėms, 2011 metais organizavimas 2010-2011 Lietuvos kultūros rėmimo fondas Plačiau>>
31. Meninis projektas – Trakų peizažas: 1860-2010 metų fotografijų paroda 2010 Lietuvos kultūros rėmimo fondas Finansavimas neskirtas
32. Leidybinis projektas – Kultūros turizmo maršruto "E. F. Andrė parkų kelias Lietuvoje" vadovo leidyba 2010 Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos

Trakų rajono savivaldybė
Finansavimas neskirtas


Plačiau>> 
33. The use of historic farmsteads and their adaptation to contemporary culture needs 2010-2014 Bendradarbiavimo per sieną Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programa Plačiau>>
34. Leidybos projektas - kultūrinio turizmo informacinio leidinio "Sieninė tapyba Trakų krašte" leidyba 2011 Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Plačiau>>
35. Leidybinis projektas - Trakų istorinio nacionalinio parko turistinio žemėlapio išleidimas 2011 Lietuvos kultūros rėmimo fondas Finansavimas neskirtas
36. Valstybės investicijų projektas 2008-2014 Lietuvos Respublikos VIP
37. Paveldo restauracijos projektas - Užutrakio dvaro sodybos (G208KP) rūmų (G208K1P) I-ojo aukšto reprezentacinių salių restauracija 2008-2011 Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
38. Senųjų Trakų piliavietės sutvarkymas
 ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
2012-2014 Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų
programa
Plačiau>>
39. Edukacinis projektas - tarptautiniė
 konferencija "Kultūros paveldo,
muziejaus vadybos akademija - geroji patirtis"
2012 Lietuvos kultūros rėmimo
fondas
Finansavimas
neskirtas
40. Edukacinis projektas - "Užutrakio Genius
loci" informacinio - edukacinio filmo
sukūrimas
2012 LR kultūros ministerijos
kūrybinių industrijų plėtros
atnaujinant ir populiarinant
muziejų ekspozicijas
projektas
Finansavimas
neskirtas
41. Edukacinis projektas - praktinis seminaras
"Senuose medžiuose gyvena istorinio
parko dvasia"
2012 Kultūros paveldo
departamentas prie kultūros ministerijos
Plačiau>>
42. Paveldinis turizmo vystymo projektas - 
"Užutrakio dvaro sodybos buv. virtuvės
restauracija ir pritaikymas kultūros
poreikiams"
2012-2015 ES struktūriniai fondai
ir Lietuvos Respublikos
biudžetas,  2007-2013 m.
Plačiau>>
43. Edukacinis projektas - "Eduardo Fransua
Andrė šiaurės parkų kelias: nuo koncepcijos
- įgyvendinimo link" 
2013 LR kultūros ministerija Finansavimas
neskirtas
44. Meninis projektas - Vilniaus tapytojų Slendzinskių dinastijos
retrospektyvinės parodos įrengimas Užutrakio
dvaro sodybos rūmuose
2013 Lietuvos kultūros taryba Plačiau>>
45. Edukacinis projektas - Muziejinės edukacinės ekspozicijos "Dvaro
salonas ir jo svečiai" sukūrimas ir įrengimas
2013 Lietuvos kultūros taryba Finansavimas
neskirtas
46. Muziejinės ekspozicijos įrengimas ir atnaujinimas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose 2013 LR kultūros ministerija Plačiau>>
47. Investicinis projektas "Užutrakio dvaro 
pritaikymas šiuolaikinės visuomenės kultūros
poreikiams"
2014 Kultūros objektų aktualizavimo 2014 - 
2020 m. programa
Laukiama
48. Meninis projektas - "Menas ir epocha. Dailininko kelionės. Aleksandras Šturmanas (1869-1944)" įrengimas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose 2016 Lietuvos kultūros taryba Skirtas dalinis finansavimas
49. Bendradarbiavimo per sieną projektas - "PL-LT lakes waterways developement"  2016 Bendradarbiavimo per sieną programa Lietuva - Lenkija 2007-2013 Laukiama

 

 

 

2016-06-17

   

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...