ŠIAUDINĖ SIENA


Daniliškių sentikų cerkvė


Lietuvos pasienio policijos šventė Signalų kaime


1937 m. žemėlapio M 1:100 ištrauka su Lietuvos ir Lenkijos 1925 m. demarkacine linija

Trakų istorinio nacionalinio parko glūdumoje, kelio Semeliškės - Trakai dešinėje yra Daniliškių kaimas. Čia tebegyvena rusų, kurie XVII a. pabaigoje atsisakė pripažinti Rusijos stačiatikių bažnyčios reformą, palikuonys.

Sentikiai Lietuvoje

1653-1666 m. Rusijos bažnyčios patriarchas Nikonas Rusijos carą paskelbė bažnyčios galva bei ėmėsi naikinti nevienodumus bažnytinėse knygose ir apeigose. Tam pasipriešino sentikiai.

1666-1667 m. Rusijos stačiatikių bažnyčios susirinkimas sentikius prakeikė. Vengdami persekiojimų vieni sentikiai bėgo į negyvenamas Sibiro platybes, kiti pasiprašė globos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Sentikių prakeikimas truko 304 metus ir oficialiai atšauktas buvo tik 1971 m.

Pirmoji pabėgėlių banga Lietuvon plūstelėjo 1679-1710 m. Jau 1709 m. Girelėje (Anykščių raj.) susibūrė pirmoji sentikių bendruomenė, pastatyti pirmieji sentikių maldos namai.

Iki XVIII a.pab. Aukštaitijoje šalia lietuvių įsikūrė iki 35 tūkst. sentikių, kurie susibūrė į 49 bendruomenes. Kurį laiką - 1728-1755 m. Gudiškėse (Ignalinos raj.) ir 1755-1841 m. Degučiuose (Zarasų raj.) veikė sentikių vienuolynai.

Lietuvos sentikiai - bepopių pomorcų atšaka, nepripažinę taip pat ir dvasinės hierarchijos. Lietuvos sentikiams tebevadovauja Aukščiausioji pomorų taryba, įsikūrusi Vilniuje, šalia jos veikia Dvasinė kolegija, kuri sprendžia kanono ir pamaldų klausimus.

Sentikiai šalia Trakų

Daniliškės drauge su Vieviu sudarė 116 asmenų Trakų sentikių bendruomenę. Daniliškių kaimas prie Trakų galėjo atsirasti jau XVII a. Seniausias dokumentas apie šį kaimą siekia 1822 metus, kuriame paminėta, kad sentikiai įsikūrė dvarininkų Riomerių žemėse.

Tai buvo nedidelis rėžinis 17 kiemų bažnytkaimis. Kaip ir lietuvių, rusų gyvenamieji namai stovėjo prie pagrindinės gatvės galiniu fasadu į gatvę, o ūkiniai pastatai sklypų gilumoje ir išilgai sklypo buvo jungiami į vieną eilę.Tarpukario Lietuvos Respublikos žemės reformos metu, po 1939 m. Daniliškių kaimas sudalintas į 24 sklypus, šalia įkurti 4 "kolonijomis” vadinti vienkiemiai.

Daniliškių kaimo viduryje tebestovi vieni iš trylikos Lietuvos sentikių maldos namų, pastatyti 1817 m. Yra žinoma, kad cerkve vadinti maldos namai perstatyti 1926-1931 m. Cerkvę sudarė erdvi maldos salė ir gyvenamieji popo šeimos kambariai. Daniliškių cerkvė aptarnavo ir Onuškio bei Stakliškių apylinkėse gyvenusius bendruomenės narius.

Šiaudinė siena

Tarpukaryje Daniliškių laukus kirto 1923 m. kovo 15 d. Antantės nustatyta ketvirtoji demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos, kurią vietiniai vadino "šiaudine siena". Toks pavadinimas kilo dėl to, jog demarkacinę liniją tarp diplomatinių santykių nepalaikiusių valstybių žymėjo iki 6 m aukščio kartys, kurių viršūnėse buvo iškelti šiaudų pėdai. Tokiais riboženkliais Lietuvos valstiečiai žymėjosi savo laukų ribas.

Daniliškėse ir gretimame Signalų kaime buvo įsikūrusios Lietuvos pasienio policijos būstinės. Kiekvienoje būstinėje tarnaudavo iki 10 policininkų, kuriems Lietuvos valdžia mokėjo apie 170 litų algą ir premijas valstybės švenčių progomis. Tuo tarpu Lenkijoje patruliavo Pasienio apsaugos korpuso karo prievolininkai, kurie bazavosi Trakų Dominikonų vienuolyne.

Lietuvos - Lenkijos pasienyje nebuvo saugu. Iki šiol prisimenama, kaip Signalų kaime lenkų pasienietis dvylika šūvių nušovė ūkininką Vitkauską, bandžiusį kontrabanda iš Lietuvos parsivaryti karvę. Pasienietis savo šalies pilietį nušovė Lietuvos teritorijoje, todėl kilo nemažas tarptautinis skandalas.

Į Trakus ir Vilnių - nuo Daniliškių piliakalnio

Tarpukaryje Daniliškės buvo populiari turistinė vieta dėl piliakalnio kaimo laukuose. Lietuvos karininkai ir inteligentai, mėgę ilsėtis Vievio vasarvietėse, ekskursijų metu kopdavo į aukštai iškilusį piliakalnį pasižiūrėti Lenkijos okupuotų Trakų. Pasakojama, kad ypač palankiomis oro sąlygomis nusišypsodavo laimė pamatyti net Vilniaus radijo bokštus. Lietuvos - Lenkijos demarkacinė linija buvo tik apie 200 m nuo piliakalnio.Daniliškių piliakalnis, vadintas "Totorių kalnu", "Kopecu" arba "Bliūdeliu" - įdomus archeologijos paminklas. Čia VI-XII a. po Kristaus ant aukštos kalvos, kurios šlaitai siekė nuo 6 iki 30 m aukščio, stovėjo 40X35 m dydžio medinė pilaitė.

Legendos pasakoja, kad anksčiau Daniliškėse gyveno totoriai, o toje vietoje, kur dabar piliakalnis, buvusi jų mečetė. Rusams užeinant, totoriai ją užpylė žemėmis, o kartu - ir kažkokius lobius.

1939 m. Daniliškių kaimą skirstant į viensėdžius, piliakalnio 0,7 ha žemės sklypą už 300 litų išpirko Vytauto Didžiojo Kultūros muziejus.

Prancūzas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje

Prieš karą šalia Daniliškių piliakalnio, jau Lenkijoje, Kudrionių kaime būta ir senkapių, vadintų "Totorių kapais". Iki šiol prisimena, kad totorkapius tarpukaryje kasinėjo paslaptingasis prancūzas. Pasakojama, kad atvyko jis su brėžiniu ir dvi savaites intensyviai kažko ieškojo. Keturiems darbininkams kiekvienos dienos vakare prancūzas sumokėdavo net po du zlotus.

Vieną vidurdienį darbininkai atkasė kažkokį mūrinį skliautą. Tuomet prancūzas, sumokėjęs už visą dieną, darbininkus paleido ir liepė ateiti tik kitą rytą. Tačiau nei tą, nei kitą dieną nebepasirodė pats prancūzas, o tarp išardyto mūro nuolaužų buvo likęs tik trijų-keturių kibirų dydžio tuščias skardinis indas...

Gintaras Abaravičius


Lietuvių pasienio policininkai


Lenkų pasieniečiai


INFORMACIJOS TEIRAUTIS:
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Karaimų g. 5, LT - 21104 Trakai
tel. (8~528) 55006
faksas. (8~528) 55756
elektroninis paštas: tinp@seniejitrakai.lt 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...