SUGRĮŽIMAS Į SENUOSIUS TRAKUS

Nerasi nė vieno lietuvio, kuris nebūtų girdėjęs apie Trakus. Matyt, Trakai ir yra ta išskirtinė vietovė, kurioje bent kartą yra pabuvoję visi Lietuvos piliečiai. Kaip kitaip, juk Trakai asocijuojasi su didinga Lietuvos istorija.

Tačiau retas žino, kad šalia, atrodo, iki kaulo smegenų pažįstamų Trakų, kurie neseniai dar vadinti Naujaisiais Trakais, egzistuoja ir Senieji Trakai. Vietovė, kurioje prieš 650 metų gimė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis, šiandien pamiršta, apleista ir mažai vertinama.

Antroji Lietuvos sostinė

Atstumas tarp Naujųjų ir Senųjų Trakų nesiekia 4 kilometrų. Pasak legendų, Senuosius Trakus, kurie vadinti tiesiog Trakais, 1316 metų medžioklės metu įkūrė Lietuvos kunigaikštis Gediminas.

Medžiojant girioje buvo rastas gražus kalnas, apsuptas ąžuolynų ir lygumų. Vietovė Gediminui labai patiko, jis apsigyveno tenai, įkūrė miestą ir pavadino Trakais. Tuo metu ryžtingasis kunigaikštis Lietuvos sostinę iš Kernavės perkėlė į Trakus.

Trakai sostine buvo net septynerius metus iki 1323 metų, kai Gediminas sostinę amžiams perkėlė į Vilnių. Nuo to laiko Trakai tapo Trakų kunigaikštystės ir Žemaitijos seniūnijos sostine, kurioje ėmė reziduoti Lietuvos submonarchai.

Trakus savo sūnui kunigaikščiui Kęstučiui paskyrė Gediminas. Kęstutis su tėvu kartu valdė 1337-1341 metais, vėliau, nuo 1345 iki 1377 metų, Trakų kunigaikštis valdė Lietuvą kartu su broliu Algirdu, o 1337-1381-aisiais - su sūnėnu Jogaila.

Tik į savo gyvenimo pabaigą - XIV amžiaus 3 ketvirtyje -Kęstutis rezidenciją perkėlė į naujai pastatytą pilį didingųjų Galvės ir Bernardinų ežerų pusiasalyje. Nuo to laiko atsirado dveji - Senieji ir Naujieji Trakai. Lietuvos metraštyje ta proga paminėta, kad Kęstučio sūnus Vytautas gimė Senuosiuose Trakuose.

Vytauto Didžiojo gimtinė

Vytautas Didysis valdė Lietuvą 1392-1430 metais. Jis mirė 1430 metų spalio 27 dieną Naujųjų Trakų Salos pilyje. Vytautui Didžiąjam tuomet buvo 80 metų. Žinant garsiausio Lietuvos valdovo mirties metus ir jo amžių, nustatyta, kad Vytautas gimė apie 1350 metus.

Vytauto motina buvo žemaičių bajoro Vidmanto duktė Birutė. XV-XVI amžių Lietuvos metraščiai išsaugojo vieną gražiausių Lietuvos legendų apie Trakų kunigaikštį ir Palangos šventyklos vaidilutę.

Šimtmečius sekama romantiška istorija apie tai, kaip Kęstutis sutiko nepaprasto grožio Birutę šventykloje ir paprašė už jo tekėti. Tačiau šventosios ugnies saugotoja vaidilutė atsisakė, todėl Trakų kunigaikštis ją pagrobė ir prievarta parsigabeno į Senuosius Trakus, kur ir vedė. Tai įvyko apie 1349 metus. Spėjama, kad Kęstutis tuomet vedė antrą kartą. Iš šios santuokos gimė trys sūnūs Vytautas, Tautvilas ir Žygimantas bei trys dukterys Miklausė, Danutė ir Ringailė.

Senuosius Trakus nurungė Naujieji. Per 1391 metų kryžiuočių puolimą Gedimino statyta pilis buvo apgriauta ir nebeatstatyta. 1405 metais Vytautas Didysis savo gimtojoje pilyje įkurdino vienuolius benediktinus iš Tyneco. Tai buvo vienintelis kontempliatyvusis vienuolynas Lietuvoje.

Senųjų Trakų Dievo Motina

Savo fundatoriaus atminimą benediktinai išsaugojo net po vienuolyno uždarymo 1845 metais. Su Vytauto Didžiojo vardu siejama Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo kilmė. Rūpestingieji benediktinai paveikslo antroje pusėje apie 1859 metus įrašė, kad Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslas vienuolynui padovanotas paties Vytauto Didžiojo. Įrašas lenkų kalba teigia, kad pats kunigaikštis jį gavo iš Bizantijos imperatoriaus Emanuelio Paleologo savo ir lietuvių tautos krikšto 1387 metais proga.

Kiek kitokią legendos versiją užrašė Simonas Daukantas. Pasak jo, paveikslą Vytautui Didžiąjam 1429 metais padovanojo vokiečių imperatorius Zigmantas ir jo žmona, kai Lucko pilyje buvo tariamasi dėl Vytauto karūnavimo Lietuvos karaliumi.

XIX amžiaus viduryje carinei valdžiai uždarius vienuolyną, paskutinysis Senųjų Trakų benediktinų abatas Čechavičius garbintą paveikslą pasiėmė su savimi į Nesvyžių, o 1849 metais perdavė Lucko sufraganui Fialkovskiui drauge su paveikslo istorija.

Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslą 1859 metais Fialkovskis padovanojo Vilniaus kapitulai su sąlyga, kad jis bus pakabintas “Vytauto koplyčioje”. Kadangi tokios koplyčios katedroje nebuvo, tai paveikslas buvo pakabintas virš Vytauto Didžiojo paminklinės lentos. Čia šis paveikslas yra iki šiol.

Vytauto Didžiojo kelias

Šiandien į Senuosius Trakus palydės 1998-2000 metais Trakų istorinio nacionalinio parko įgrengtas Vytauto Didžiojo kelias. Pastatyti šv. Jurgio, šv. Kazimiero, Pietos, Pabėgimo į Egipto, Kęstučio ir Birutės, švč. Mergelės Marijos su kūdikiu, šv. Kotrynos, šv. Benedikto ir Vytauto Didžiojo koplytstulpiai. Kiekvienam yra atviri simbolinio kunigaikščių kelio į Senuosius Trakus tekstai ir potekstės.

Kelionės tikslą į Senuosius Trakus apvainikuos išlikęs valakinis kaimas, jo gale didingas Pilies kalnas su benediktinų vienuolyno pastatais ir sodu bei neogotikine bažnytėle.

Gintaras Abaravičius


Senųjų Trakų bažnyčia vasarą


Senųjų Trakų bažnyčia rudenį

INFORMACIJOS TEIRAUTIS:
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Karaimų g. 5, LT-21104 Trakai
Tel. (8~528) 55006, faksas (8~528) 55756
Elektroninis paštas: tinp@seniejitrakai.lt

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...