Sukurtas virtualus Trakuose stovėjusios sinagogos modelis


Virtualioje erdvėje apžiūrėti, kaip atrodė Trakuose stovėjusi sinagoga, ir paskaityti, kaip ją prisiminė iki Holokausto apie trečdalį šio miestelio gyventojų sudariusios žydų bendruomenės nariai – tokią galimybę siūlo Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcija ir architektas Aurimas Širvys, sukūręs erdvinį sinagogos modelį.

Ši įspūdinga medinė sinagoga buvo pastatyta apie 1862-63 m. žydų tankiai gyventoje Trakų dalyje – maždaug ten, kur dabar yra Trakų rajono savivaldybė ir prie jos esantys garažai - ir išstovėjo daugiau nei 100 metų, pergyvendama 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nacių vadovaujamo ypatingojo būrio išžudytą miestelio žydų bendruomenę, iš kurios neišsigelbėjo nė vienas žmogus. Po žudynių šiuose maldos namuose buvo sukrautas aukų turtas (1).

Po karo sovietų paversta sandėliu, sinagoga buvo nugriauta tik 1966 m. – praėjus ketvirčiui amžiaus po bendruomenės sunaikinimo. Laimei, prieš pat griovimą, kurį vėliau įvardijo kaip tuomečių rajono vadovų inicijuotą vandalizmo aktą (2), ją spėjo nufotografuoti didelę gyvenimo dalį Trakams pašventęs architektas Stanislovas Mikulionis (1935-1992).

Būtent šios nuotraukos padėjo architektui Aurimui Širviui kompiuterine grafika parengti erdvinius sinagogos vaizdus, suteikiančius galimybę vaizduotėje atkurti šį gana monumentalų pastatą, kadaise buvusį svarbia istorinio miestovaizdžio dalimi.

A. Širvio parengtą 3D modelį galite pamatyti čia: https://www.youtube.com/watch?v=EOQekUNNf8A, o čia rasite St. Mikulionio nuotraukas:„Sunaikinta bendruomenė ir ištrinta atmintis: žydų gyvenimas Trakų mieste".

Trakų sinagogos 3D modelio parengimas – jau ne pirmas panašus architekto Aurimo Širvio darbas. Anksčiau šio autoriaus suburta komanda parengė unikalių medinių Alantos, Jurbarko, Kaltinėnų, Kurklių, Pakruojo, Sedos, Šaukėnų, Valkininkų, Vilkaviškio, Žiežmarių, Rokiškio, Kražių, Tirkšlių, Molėtų, Dusetų, Merkinės, Dubingių sinagogų rekonstrukcinius 3D vaizdus ir brėžinius, atkurdami buvusią pastatų architektūrą ir dekoro elementus.

Virtualaus Trakų sinagogos modelio sukūrimą inicijavusi TINP direkcija tikisi, kad ši ir kitos iniciatyvos padės sugrąžinti į istorinę atmintį svarbų Trakų istorijos klodą, nes šiandien retas įsivaizduoja, kur ir kaip gyveno kadaise svarbia miestelio gyvenimo dalimi buvę žydai.

Dar prieš metus nebuvo žinoma ir tiksli Trakų sinagogos vieta, todėl TINP direkcija pateikė Kultūros paveldo departamentui (KPD) 1947 m. aeronuotrauką, kurioje ji užfiksuota, ir pasiūlė patikslinti Trakų senamiesčio duomenis Kultūros vertybių registre bei įamžinti mieste gyvenusios žydų bendruomenės atminimą. Š. m. spalio 13 d., kaip informavo KPD, Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nutarė patikslinti Trakų senamiesčio (u. k. 17114) vertingąsias savybes, nustatant tokia savybe sinagogos vietą.

Šiandien jau galime susipažinti ir su Trakuose gyvenusių žydų, išvykusių iš Lietuvos dar iki Holokausto, pasakojimu apie miestelio bendruomenę, paskelbtu 1954 m. Tel Avive hebrajų kalba išleistoje knygoje „Trakai" – pagal anglišką jos vertimą TINP direkcijos darbuotojai parengė lietuvišką tekstą (už patikslinimus dėkojame dr. Larai Lempertienei): „Prieš 66 metus išleista knyga – autentiškas liudijimas apie sunaikintą Trakų žydų bendruomenę".

Šioje knygoje, išleistoje norint įamžinti sunaikintos bendruomenės atminimą, matome įtaigų „ramiu kaimeliu" vadinamų Trakų gyvenimo vaizdą ir su meile nutapytus lakoniškus žmonių portretus – neretai vargingai gyvenusias šeimas, kurias maitino namuose įrengtos parduotuvėlės ir žvejyba Trakų ežeruose, siuvėjo, kalvio bei kiti amatai, chederyje besimokančius vaikus, kurių balsai pro langus sklisdavo toli į miestelį, biblioteką, išaugusią iš vaikams skirtos hebrajiškų knygų spintos, vakarais sausakimšą skaityklą, įrengtą bute šalia pravoslavų cerkvės, chorą, kuriame dainavo kone visi bendruomenės nariai, ir šventes, kuriose vaidintos Šolom Aleichemo pjesės bei grodavo jaunimo suburtas mandolinų ansamblis.

Apie tradicinio bendruomenės gyvenimo centru buvusią sinagogą pasakojama:

„Ji stovėjo negrįstoje gatvelėje, net po menkiausio lietaus virsdavusioje liūnu, ir kaip dauguma miestelio namų buvo pastatyta iš medinių rąstų, tik iš išorės uždengta dažytomis lentomis, kurių spalvą laikas išblukino neatpažįstamai. Apatinis aukštas buvo skirtas vyrams, o viršutinis – moterų galerija. Tame pačiame pastate buvo ir štiblas (3), ir kol vienas minjanas (4) meldėsi sinagogoje, antrasis rinkdavosi štible – jį sudarydavo pristigusieji kantrybės klausytis į Trakus užsukusio kantoriaus giedojimo ar keliaujančio pamokslininko pamokslo.

Be to, sinagogoje buvo prieangis, kur Toros skaitymo ir pamaldų metu būriuodavosi šeimų galvos ir stoviniuodami ar vaikštinėdami aptarinėdavo kasdienius reikalus – nors toks elgesys buvo draudžiamas. Ypač daug žmonių ten susiburdavo Jom Kipuro (5) išvakarėse, kai visų labdaringų draugijų gabajai  (6) susėsdavo prie savo taupyklių ir po popiečio maldos išeinantys maldininkai praeidami turėdavo sumokėti tais metais pažadėtus įnašus – kas dvi savaites mokamą nustatyto dydžio rinkliavą ar užmokestį už pašaukimą skaityti Torą. Prie pietinės sinagogos sienos, šalia didelio dekoruoto skydo, ant kurio surašytas Dievo - Izraelio tautos išvaduotojo laiminimas, stovėjo didžiulė spindinti žalvarinė septynšakė Chanukos menora su liūtais ir ereliais papuoštu šamašu (7). Retas provincijos miestelis išgalėjo papuošti savo sinagogą tokia grožybe."

Pirmajame šios sinagogos aukšte veikė mokykla, skirta vargšų vaikams, kurių tėvai neįstengdavo sumokėti mokytojui, ir būdavo suteikiama nakvynė neturtingiems pakeleiviams.

Erdviame sinagogos kieme stovėjo rabino namas, pastatytas specialiai Trakuose tarnavusiam rabinui Nahumui Grinhauzui, kuris, kaip rašoma knygoje, išsiskyrė kaip puikus Toros žinovas ir buvo tarp pagrindinių rabino Reineso (8) – vieno iš „Mizrachi" partijos įkūrėjų, Ketvirtojo sionistų kongreso delegato – padėjėjų. Paskutiniaisiais bendruomenės gyvavimo metais tame pačiame kieme buvo pastatyta ir žydų mokykla.

Informaciją parengė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos kultūrinės veiklos vadybininkė Rasa Kalinauskaitė

NUORODOS:

(1) Holokaustas Lietuvoje 1941-1944 m. Sudarė Arūnas Bubnys. 2011, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. P. 490.
(2) Stanislovas Mikulionis, Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statybų istorija//Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 1; Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1993. P. 10.
(3) Štiblas – nedidelė patalpa bendruomenei melstis, maža sinagoga.
(4) Minjanas - 10 suaugusių (t. y. sulaukusių religinės pilnametystės, vyresnių nei 13 metų) vyrų kvorumas, būtinas norint atlikti kai kurias religines ceremonijas (bendruomeninę maldą, Toros skaitymą sinagogoje, maldų skaitymą per vestuves ir kt.).
(5) Jom Kipuras - žydų religinė šventė, Atpirkimo diena, švenčiama pagal hebrajų kalendorių tišrej mėnesio 10 d. (tarp rugsėjo 14 d. ir spalio 14 d. pagal Grigaliaus kalendorių), skirta apsivalymui nuo nuodėmių.
(6) Gabajus - sinagogos iždininkas ir valdybos narys.
(7) Šamašas (nuo hebrajų kalbos žodžio, reiškiančio tarną) - pagalbinė žvakė, kuria uždegamos kitos Menoros žvakės.
(8) 1902 m. Vilniuje Izaokas Jokūbas Reines įkūrė religinį sionizmo judėjimą „Mizrachi".

Paskelbta 2020-11-25

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...