Trakų senamiestyje - savanorystės ir bendruomeniškumo erdvė


Žmonių santykiai, pagrįsti atjauta ir bendradarbiavimu, noras kartu su kitais kurti jaukesnę aplinką ir padėti silpnesniems bendruomenės nariams - esminis dalykas, be kurio neįmanoma sukurti šiuolaikiško žalio miesto, kur žmonės būtų atidūs vieni kitiems, gamtai ir istoriniam palikimui.

Trakuose yra nemažai aktyvių bendruomeniškų žmonių, kurie savo pavyzdžiu rodo kūrybinę savanorystės galią, imdamiesi tokių iniciatyvų, kaip kelių Trakų rajone gyvenančių šeimų įkurti ir trečius metus sėkmingai veikiantys mokymosi namai „Patirčių slėnis" (kaip apibūdina patys jo kūrėjai, mažieji trakiečiai ugdomi derinant Valdorfo, lauko ir kitas pedagogikas, bendruomeninę ir bendradarbiavimo kultūrą) ar pilietinė švietėjiška akcija, kurios tikslas - kad Trakai atsisakytų vienkartinių indų ir plastiko, pasirinkdami ekologiško miesto kelią.

Iš tokių dalykų kyla miesto gyvybė, todėl rūpinantis ateitimi derėtų sukurti kuo palankesnes sąlygas bendruomeniškumui ir savanorystei.

Be to, savanorystės centrai, kuriuose galėtų apsistoti iš kitų Lietuvos vietų ar užsienio atvykę savanoriai, sudarytų galimybę keliauti, plėsti akiratį, per darbą ir savanoriavimą geriau pažinti save ir aplinką - o tai ypač svarbu jauniems, savo kelio gyvenime ieškantiems žmonėms.

Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcija šia linkme jau yra nuveikusi kai kuriuos darbus.

Netrukus, 2019-ųjų rudenį, Užutrakio dvaro sodyboje turėtų atverti duris savanorystės centras, įrengtas viename iš restauruotų pastatų. Jame bus sudarytos sąlygos apsistoti keturiems savanoriams, kurie padėtų gaivinti ir prižiūrėti dvaro sodybą su garsiojo kraštovaizdžio architekto Eduardo Fransua Andrė (Édouard François André, 1840-1911) suprojektuotu parku. Ateityje į šį savanorystės centrą TINP direkcija ketina pakviesti ir iš globos įstaigų išėjusių jaunuolių, kuriems neturint šeimos palaikymo yra sunkiau įsitvirtinti gyvenime - galbūt Užutrakis, kur jie galėtų apsiprasti su savarankiška suaugusio žmogaus buitimi ir užsiimti prasminga veikla, taptų atrama prieš žengiant toliau.

Dar viena erdvė, kur galėtų įsikurti ir savo veiklą plečiantys mokymosi namai „Patirčių slėnis", ir iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio atvykę savanoriai - pastatai, kuriuose šiuo metu dirba TINP direkcija, esantys šalia buvusios rotušės aikštės su šv. Jono Nepomuko koplytstulpiu (adresai Kęstučio g. 1 ir Karaimų g. 5). TINP direkcija iš jų persikeltų į vieną iš restauruotų pastatų Užutrakio dvaro sodyboje.

Jeigu šalia buvusios rotušės aikštės atsirastų gyvybingas visuomeninės veiklos centras, tai galėtų tapti pirmu žingsniu į istorinio miesto centro atkūrimą ir pritaikymą rekreacijai - tai numatyta ir TINP planavimo dokumentuose, tik, deja, nevykdoma, nors TINP direkcija siūlė atkurti prie rotušės aikštės buvusius namus ir įkurdinti juose centrą, kur dviratininkams ar kito alternatyvaus keliavimo entuziastams būtų teikiamos įvairios turistams reikalingos paslaugos - informacijos, maitinimo, laikinojo apsistojimo, tradicinių amatų pažinimo ir pan. (žr.: "Kada atkursime Trakų senamiestį ir grąžinsime sovietų atimtą nuosavybę?").

Todėl TINP direkcija siūlo planuojant Trakų ateitį ir rengiant TINP planavimo schemos atnaujinimą, dėl kurio sprendimas buvo priimtas 2019 m. liepos 3 d. Trakų raj. savivaldybėje įvykusiame Seimo Aplinkos apsaugos ir Kultūros komitetų posėdyje, numatyti savanorystės ir bendruomeninės veiklos centro įkūrimą dabartiniuose TINP direkcijos pastatuose Kęstučio g. 1 ir Karaimų g. 5, o taip pat imtis veiksmų, kad būtų atkurtas prie Trakų rotušės aikštės buvęs užstatymas, įsteigiant turistinių paslaugų centrą dviratininkams ir kitiems aplinką tausojantiems keliautojams.

 

 

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...