Juozapas Tiškevičius

Juozapas Tiškevičius, penktasis grafo Juozapo Tiškevičiaus ir Zofijos Horvataitės sūnus, gimė 1868 m. Lentvaryje. Baigęs pradinius mokslus namuose, kur jį mokė guvernantai, įstojo į privilegijuotų luomų berniukų karo mokyklą - pažų korpusą Sankt Peterburge. Gavęs kavalerijos leitenanto laipsnį, tarnavo carienės Marijos Fiodorovnos kamerheru ir šambelionu. 1897 m. Varšuvoje grafas vedė kunigaikštytę Jadvygą Sviatopolk - Četvertinską.

Po tėvo mirties 1891 m. Juozapas paveldėjo Užutrakį ir įkūrė jame šeimos rezidenciją. 1896-1902 m. pagal Varšuvos architekto J. Husso projektą buvo pastatyti rūmai, dekoruoti Liudviko XVI stiliumi. Šalia įkurtas parkas, kurio autorius - prancūzų kraštovaizdžio architektas ir botanikas E. F. Andre. 1901 m. Rusijos Imperatorius Nikolajus II Užutrakį paskelbė ordinacija.

Juozapas priklausė jo brolio Vladislovo 1907 m. įsteigtai Vilniaus mokslo ir meno muziejaus draugijai. Jis finansiškai rėmė XX a. pradžioje prasidėjusią Trakų pilies restauraciją. Dukterėčios Zofijos Potockos teigimu, dėdė buvo sumanus, taupus, "mokėjo gerbti pinigus", labdaringas, nemėgo viešumo.

1915 m. artėjant vokiečių kariuomenei, Juozapas Tiškevičius su žmona ir vaikais apleido Užutrakį ir pasitraukė į Sankt Peterburgą. Ten gyvendamas labai ilgėjosi savo mylimo Užutrakio. Pasak Zofijos Potockos, dėdė mirė 1917 m. Sankt Peterburge, kitų duomenimis - Helsinkyje.

Užutrakyje lankėsi daug garbingų svečių, tarp jų - ir carienė motina [Marija Fiodorovna]. Štai kaip aprašo priėmimą Užutrakyje rašytoja Janina Putkamerova Žoltovska: „1909 m. birželį pas Juozapą vyko kviestiniai pietūs trisdešimčiai asmenų; jų metu moterys vilkėjo ilgomis elegantiškomis suknelėmis, vyrai buvo pasipuošę frakais, cilindrais ir baltomis pirštinėmis. Be Tiškevičių dalyvavo Lenskiai, Račinskai, Putkamerovai, Pliateriai. Pietūs buvo skirti kunigaikščiui Sviatopolk-Mirskui [buvusiam Kauno gubernatoriui], kuris jau nebuvo ministru, bet galėjo juo tapti ir buvo laikomas įtakingu asmeniu Peterburge. Jį lydėjo jaunas ir malonus Rusijos imperijos valdininkas. Platus stalas, grožis ir apdarai, ypač Rožės Tiškevičienės [Raudondvario dvarininko Benedikto Tiškevičiaus žmonos] ir namų šeimininkės, sienų stilius suteikė pietums ypatingo puošnumo, kartais primenančio scenos efektus ir pririšdavo prie įsišaknijusios mūsų tarpe meilės viskam, kas prancūziška."

Užutrakyje buvo užveisti vaisių sodai, daržai, gėlynai, kuriuos prižiūrėjo sodininkas ir pati grafienė Jadvyga. Specialiose oranžerijose bei šiltnamiuose auginti įvairių rūšių vaisiai: vynuogės, ananasai, persikai, abrikosai, figos. Dvaro palivarkuose augintos veislinės olandiškos karvės, davusios daug pieno, kuris kasdien buvo vežamas parduoti į Vilnių.Jadvyga Sviatopolk - Četvertinska

Kunigaikštytė Jadvyga Sviatopolk - Četvertinska gimė 1878 m. Skidelyje (Lenkija). 1897 m. Varšuvoje ji ištekėjo už grafo Juozapo Tiškevičiaus, Užutrakio dvarininko.

Zofija Potocka, grafo Vladislovo Tiškevičiaus dukra, prisimena dėdienę kaip elegantišką, ramią ir atsidavusią savo šeimai moterį. Žinoma, kad Jadvyga buvo labai pamaldi ir labdaringa. Laisvalaikiu siuvinėdavo bažnytinius rūbus. 1904 m. ji kartu su kitomis Tiškevičių giminės moterimis Vilniuje, Trakų gatvėje, fundavo vargstančioms siuvėjoms prieglaudą „Šv. Jadvygos namai".

Jadvyga ir Juozapas karštai mylėjo vienas kitą. Apie jų meilę liudija tai, kad bažnyčioje jie meldėsi su vienu rožiniu. Vyrui mirus, Jadvyga visuomet nešiojo tą rožinį kaip vyro atminimą. Juozapo meilė pasireiškė ir brangiomis dovanomis žmonai.

1915 m. artėjant vokiečių kariuomenei, Jadvyga su vyru ir vaikais išvyko į Sankt Peterburgą. Po vyro mirties 1917 m. ji su vaikais per Suomiją pateko į Švediją, vėliau - į Varšuvą, iš kurios 1921 m. grįžo į Užutrakį. Mirus vyrui, Jadvyga niekuomet nepaliovė nešioti gedulo. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, grafienė pasitraukė į Kretingos dvarą pas vyro brolį Aleksandrą, kur 1939 m. mirė.Jadvygos ir Juozapo Tiškevičių vaikai:

Joana Sofija Marija, vyriausioji Juozapo ir Jadvygos dukra, gimė 1898 m. Varšuvoje. 1921 m. ji ištekėjo už Biržų ordinatoriaus sūnaus Stepono Tiškevičiaus. Su juo susilaukė keturių dukrų. Kaip ir tėvas, Joana be galo mylėjo Užutrakio rūmus „... panašius į Petit Trianon Prancūzijoje, tačiau didesnius...". Joana Sofija Marija mirė 1979 m. Paryžiuje.


Grafenė Jadvyga su dukromis Užutrakio rūmuose

Pirmojo pasaulinio karo metais gyvendama Sankt Peterburge Joana rašė: „...ilgiuosi tų kalvų miškingų, tų lankų žaliųjų...". Emigracijoje ji parašė kupiną ilgesio eilėraštį apie Užutrakį:

W ślicznej okolicy, nad Trockim jeziorem,
Naprzeciwko ruin, z całym swoim dworem,
Wznosi się pałac z muramy białymi,
Wśród dużego parku, z łąki ziełonymi,
A naprzeciw, ruiny sterczą czerwone.
Resztki dawnej potęgi, teraz opuszczoe.
Wspaniałą swą postacią dodają uroku,
Ślicznej okolicy o pięknym widoku.
Drogi nam domu, kiedy cię zobaczę
I jak w okropnym stanie, gdy pułki kozacze
Tak cię spustoszyły, źe osamotnione
Twe mury stoją teraz opuszczone.

Gražioje vietovėje, prie Trakų ežero,
Prieš griuvėsius, su visu savo dvaru,
baltų sienų rūmai stovi,
Tarp didelio parko, žalių pievų.
O priešais griuvėsiai styro raudoni,
Senosios galybės likučiai, dabar apleisti.
Didinga savo išvaizda suteikia žavesio,
apylinkei gražiai su nuostabiais vaizdais.
Mielas mūsų name, kada tave pamatysiu,
Ir kaip baisiam stovy, kazokų pulkai
taip tave nusiaubė, kad apleisti tavo mūrai stovi vieniši.


Grafaitė Joana Tiškevičiūtė

Andrius, vyresnysis Juozapo ir Jadvygos sūnus, gimė 1899 m. Vilniuje. Po tėvo mirties 1917 m. paveldėjo Užutrakio ordinaciją, kurią valdė iki Antrojo pasaulinio karo. 1939 m. pabėgo į Londoną, kur 1962 m. vedė Kamilą Ibrahim Achmetovič. Jis mirė 1973 m., nesulaukęs palikuonių.

Zdislovas Stanislovas Kostka, jaunesnysis Juozapo ir Jadvygos sūnus, gimė 1901 m. Užutrakyje. 1925 m. vedė Teresę Drucka - Liubecką. Su ja susilaukė keturių sūnų. 1939 m. bolševikų buvo suimtas ir ištremtas į Altajaus kraštą, kur 1941 m. mirė.

Marija, jauniausioji Juozapo ir Jadvygos dukra, gimė 1904 m. Vilniuje. 1928 m. ištekėjo už Zigmanto Vieliopolskio. Turėjo tris vaikus. Mirė 1971 m. Krokuvoje.


Grafų Tiškevičių šeima Užutrakio rūmų Baltojoje salėje

Vasaras šeima praleisdavo Užutrakyje, kur priimdavo daug svečių ir giminių. Zofija Potocka savo atsiminimuose rašo: „Nepaisant to, kad labai mylėjome dėdę Juzefą ir tetą Iną, jo žmoną, ir noriai aplankydavome juos Užutrakyje, jautėmės nejaukiai tuose gražiuose ir senoviniuose salonuose, kur mums neleisdavo sėdėti krėsluose, ypač jeigu atjodavome raiti, sportiškai apsirengę, nes tai netiko prie tos unikalios aplinkos. Greitai pasisveikinę, pasitraukdavome į vaikų apartamentus. Ten vyravo nedidelė netvarka, nebuvo stilingų baldų. Netrukus lydimi pusbrolių ir pusseserių Janės, Andžejaus, Zdislavo ir Minkos plaukdavome valtimi link Trakų pilies griuvėsių.

Grįžę valgomajame valgėme nuostabius pavakarius, kuriais Užutrakis garsėjo. Be tradicinės arbatos iš „samovaro" (Lentvaryje to nebuvo, nes šio rusiško papročio nepripažino motina), pienas ir rūgpienis, nuostabūs vaisiai iš vietinio sodo, agurkai su medumi, pieniški ir vaisiniai sūriai, naminės bandelės su uogiene. Vakarieniauti pasilikdavome tik tuomet kai atvykdavome ekipažu."

Žiemos sezonui grafai išvykdavo į užsienį: Varšuvą, Paryžių, Vieną. Zofija Potocka prisimena: „...pirmus žingsnius nukreipėme į aveniu Victor Hugo 18, pas mano tėvo brolį, dėdę Juozapą Tiškevičių. Jau kelinti metai žiemos mėnesius jis su žmona Jadvyga Četvertinska ir vaikais Jania, Andžeju, Zdisiu ir Minka praleisdavo labai gražiame bute pirmame pastato aukšte. Stilingi baldai dideliuose salonuose sukurdavo jaukią atmosferą. Dėdė su žmona priimdavo daug svečių ir patys dažnai vykdavo į svečius. Daugiausia jie bendravo su diplomatiniu korpusu, akredituotu Paryžiuje, ir su senomis giminėmis iš St. Germain bulvaro. Toks gyvenimas žavėjo dėdę, tačiau kėlė nuobodulį tetai, kuri vertino šeimyninį gyvenimą.

Mūsų netikėtas vizitas labai pradžiugino visą dėdės šeimą. Mano tėvo buvimas šalia gerai paveikė dėdės, labai pergyvenusio dėl savo ligos, sveikatą. Jie daug laiko praleisdavo kartu kalbėdami įvairiomis temomis. Deja, tėtis turėjo grįžti į Milaną, mama - į Varšuvą ir Lentvarį, o aš buvau pakviesta mėnesį praleisti pas dėdę ir tetą. Sutikau su džiaugsmu, nes su teta Ina jaučiausi visuomet puikiai ir Paryžiuje, ir Užutrakyje, nes labai ją mylėjau."

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...