Užutrakio rūmuose – sovietų represijas patyrusio žmogaus žvilgsnis į Trakų peizažą

Liepos 11 d. 12 val. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose atidaroma paroda „Gurijus Kateščenka (1910-1983). Trakų pozityvai", kviečianti susipažinti su dramatiško likimo asmenybe Gurijumi Kateščenka, kurio gyvenimas atspindi Lietuvai lemtingas XX a. istorijos pervartas, ir 1955 - 1983 metais sukurtomis jo nuotraukomis, įamžinusiomis Trakų bei jų apylinkių kraštovaizdį.

Parodoje eksponuojamos 36 juodai baltos fotografijos, atrinktos iš gausaus G. Kateščenkos archyvo – ne tik estetinę, bet ir istorinę, pažintinę, o gal ir mokslinę vertę turintys kūriniai, nes jose užfiksuoti peizažai ir objektai yra smarkiai pasikeitę. Parodos lankytojai galės tuo įsitikinti, palyginę Trakų pilies vaizdus, užfiksuotus prieš pusę amžiaus, su tais, kuriuos šiandien matome pro Užutrakio rūmų langus.

Šių nuotraukų autorius – 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, patyręs sovietų represijas ir 10 metų kalintas pataisos darbų lageryje Sibire. Kaip pažymėjo G. Kateščenkos likimą tyrinėjęs Kauno raj. regioninio archyvo vadovas dr. Gintaras Dručkus, nepaisant patirtų žiaurumų jis išsaugojo menišką prigimtį, laisvalaikiu tapė Trakų peizažus ir daug fotografavo.

Projektas „G. Kateščenka: rezistentas, fotografas, dailininkas" – programos „Trakai - kultūros sostinė 2020" dalis. Minint 110-ąsias G. Kateščenkos gimimo metines, jo nuotraukų paroda jau įvyko Rūdiškėse.

Užutrakio dvaro rūmuose eksponuojamos parodos kuratorius dailininkas Olegas Katenskij – G. Kateščenkos anūkas.

Parodos koordinatorė – meno kūrinių restauratorė Janita Petrauskienė.

TRUMPA G. KATEŠČENKOS BIOGRAFIJA
(parengta pagal dr. G. Dručkaus straipsnį, žr.: https://www.bernardinai.lt/2011-06-29-
gintaras-druckus-nauji-faktai-apie-1941-m-birzelio-sukilima-ir-jam-skirta-paminkla-
obeliuose/
)


Gurijus Kateščenka gimė 1910 m. liepos 12 d. Vilniuje, iš Pskovo į Lietuvą atsikėlusių sentikių šeimoje, kurioje augo 8 vaikai. Nuo 14 metų dirbo darbininku Kenos, vėliau – Kyviškių geležinkelių stotyse. 1925-1928 m. baigė Vilniaus dailės mokyklos skulptūros skyrių, o 1931 m. – žemės ūkio mokyklą. 1934-1935 m. dirbo mokyklų instruktoriumi Vilniaus krašte. 1936 m. inžinieriaus-sodininko diplomu baigęs Varšuvos aukštąją žemės ūkio mokyklą, dirbo agronomu anuomet Lenkijai priklausiusioje Lydoje. Kai vykdydama nacistinės Vokietijos ir komunistinės SSRS pasirašytus slaptuosius Molotovo-Ribentropo pakto protokolus dėl Vidurio ir Rytų Europos pasidalinimo 1939 m. rugsėjį Raudonoji armija užėmė Lydą, G. Kateščenka tapo šios apskrities žemės ūkio skyriaus vadovu. Vokietijai pradėjus karą prieš SSSR, jis kartu su vyresniuoju broliu Ivanu, dirbusiu Obelių geležinkelio stotyje kelio meistru, ir dar keturiais vyrais dalyvavo 1941 m. birželio sukilimo veiksmuose Obeliuose. 1942 m. suprojektavo Obelių kapinėse prie žuvusių Birželio sukilimo dalyvių kapų pastatytą paminklą, įamžinusį ne tik šį sukilimą, bet ir pirmąsias sovietų okupacijos aukas. Karo metais G. Kateščenka dirbo Obeliuose kelių ruožo darbininku, kūriku ir tabelininku, o sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, nuo 1946 m. pradžios įsidarbino Lietuvos geležinkelio valdyboje ir kartu su žmona bei dviem vaikais apsigyveno šios valdybos skirtame bute F. Šopeno gatvėje Vilniuje. 1946 m. rugpjūčio 3 d. buvo suimtas, realizuojant sovietų represinės struktūros MGB agentūrinę bylą pavadinimu „Protivniki" („Priešininkai"), iškeltą siekiant nuteisti šešis Birželio sukilimo Obeliuose dalyvius. 1946 m. gruodžio 26 d. MVD kariuomenės LSSR karinis tribunolas Šiauliuose nuteisė Ivaną Kateščenką 20 metų pataisos darbų lagerio su turto konfiskavimu ir teisių atėmimu 5 metams, o likusius penkis sukilimo dalyvius – po 10 metų pataisos darbų lagerio su turto konfiskavimu ir teisių atėmimu 5 metams. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo 1990 m. birželio 21 d. išduotame pažymėjime Nr. 8 - 541/90 rašoma, kad Kateščenko Jurijus Vasiljevičius, gyvenęs Šopeno g. 3, Vilniuje, buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietoje Novosibirsko mieste nuo 1946 m. gruodžio 6 d. iki 1955 m. gegužės 27 d. Grįžęs iš įkalinimo, G. Kateščenka dirbo Trakuose, Trakų rajono tarpkolūkinės statybos treste, o vėliau persikėlė į Rūdiškes ir iki mirties dirbo Rūdiškių medžio apdirbimo kombinato direktoriaus pavaduotoju. Apie 1980 metus sukūrė ir pagamino Kristaus galvą, kuri iki šiol puošia Rūdiškių bažnyčios pagrindinį fasadą ir yra labai panaši į atvaizdą, puošusį paminklą Birželio sukilimo Obeliuose dalyviams. G. Kateščenka mirė 1983 m. birželio 17 d., palaidotas Rūdiškių kapinėse šalia žmonos ir sūnaus Slavomiro. 

 

Daugiau informacijos:

Parodos koordinatorė J. Petrauskienė, mob. tel. nr.: 8 682 45 341
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija: 8 528 55006


Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...