Užutrakyje – pažintis su jauniausia Lietuvos vaizduojamojo meno kūrėjų kartaNuo liepos 1 d. Užutrakio dvaro sodybos lankytojai galės susipažinti su jauniausia Lietuvos vizualiojo meno kūrėjų karta – rūmuose ir kituose restauruotuose istoriniuose pastatuose eksponuojamos personalinės Vilniaus dailės akademijos Įvietinto meno ir scenografijos katedros bakalaurų parodos.

Jų autoriai – šeši akademijos bakalaurai – birželio 18 d. Užutrakyje sėkmingai apsigynė baigiamuosius diplominius darbus, kuriuos dėstytojų komisija įvertino aukštais balais.

Vitražininkių Dovilės Lukoševičiūtės ir Izabelos Carlucci stiklo instaliacijos eksponuojamos ką tik restauruotose buvusios spirito varyklos erdvėse, freskistės Ievos Tulaitės tapybos darbų ciklas "Arkanum" – buvusioje vežiminėje, o freskos studijas baigusių Lauros Zaveckaitės, Beno Gedvilo ir Vaidoto Vankevičiaus tapyba – Užutrakio dvaro rūmuose.

Dalinamės birželio 18 d. įvykusio baigiamųjų darbų gynimo vaizdo įrašais, kuriuose galite pamatyti, kaip jaunieji menininkai pristatė savo kūrybą (raštu išdėstytas jų mintis rasite čia: "Akademijos bakalaurai šturmuoja Užutrakį") ir kaip ją įvertino žinomi profesionalai.

Kūrinių nuotraukas įkėlėme šios publikacijos pabaigoje.I. Tulaitė savo darbuose interpretuoja vieną iš seniausių žmonijos paslapties simbolių – užuolaidą. Privatumo, kūniškumo ir tarpusavio santykio slėpiniai parodoje atsiskleidžia ir per audinius – žmogaus kūną kadaise lietusius drabužius, į kuriuos įsigėrė pačios įvairiausios patirtys.


Kaip pastebėjo I. Tulaitės darbus recenzavęs menininkas, dailės kritikas ir rašytojas Vidas Poškus, paslaptis yra esminė estetinė šios menininkės kūrybos kategorija, jos darbams būdingas jautrus ir elegantiškas santykis su instaliuojama aplinka, šiuo atveju – su Užutrakiu, todėl ji galėtų būti laikoma mūsų platumose trūkstamos dailės rūšies – įvietinto meno – atstove.

"Kaip demontruoja šis konkretus Užutrakio atvejis, Ieva Tulaitė surenčia, sukonstruoja, surežisuoja paslaptį net ir ten, kur jos galbūt ir nėra ir net negali būti, nes tai sąlygoja pakankamai jautrus ir elegantiškas santykis su instaliuojama aplinka. (...) iš šios kombinacijos formuojasi tai, ką kadaise žymus religijotyrininkas Rudolfas Otto įvardino kaip numinozinius potyrius, t. y. iracionalius, sunkiai verbalizuojamus išgyvenimus, kuriuos galima patirti stebint Saliamono šventyklos uždangą ar barokinės bažnyčios, to šventojo teatro (theatrum sacrum), fasadą. Kaip kadaise pastebėjo numinoziškumą religijotyros žodyne aptaręs Gintaras Beresnevičius, mene tas fenomenas pasireiškia estetiniu prakilnumu ir didybe. Aš manau, kad būtent tokie yra Ievos Tulaitės darbai ir jų įvietinta visuma", – sakė V. Poškus.

Vaizdo įrašą iš I. Tulaitės diplominio darbo gynimo galite pasižiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=_SUoSIdJxEo

I. Carlucci savo darbo pristatyme yra parašiusi, kad jos kūrinio tema – konfrontacija su fiziniu ir biologiniu kūnu, kuri įvyko jai pirmą kartą po operacijos atsidūrus ligoninėje. "Kviečiu žiūrovą pažvelgti po savo oda ir būti atviram minčiai, kad galbūt mes – gabalai mėsos, turintys sąmonę, ir pabandyti tai priimti jei ne kaip faktą, bet bent jau kaip galimybę. Aš nepropaguoju neapykantos sau, o kviečiu apmąstyti savo vietą po saule, suprasti savo mažumą, išmokti nuolankumo bei malonės kitoms būtybėms, ir tokiu būdu iš kitokios perspektyvos pažvelgti į tai, ką reiškia būti žmogumi", – rašo I. Carlucci.

Anot jos baigiamajam darbui vadovavusio Vilniaus dailės akademijos dėstytojo, stiklo menininko Žydrūno Mirinavičiaus, šis kūrinys – liudijimas apie menininkės meistrystę. "Ji atskleidė aukščiausios prabos tapybos ant stiklo įgūdžius, technologijas. Kas dar man yra gražu – ji turi pajautimą, sugebėjimą atskleisti, kas yra stiklas, kokia tai yra stebuklinga medžiaga, kurią galima sluoksnuoti, daryti persidengiančius vaizdus, plokštumoje kurti gylį, erdvės iliuziją. Ir kaip ji pagauna šviesą, kaip tie stiklai sušvinta, ir kaip jie tą šviesą atiduoda", – sakė Ž. Mirinavičius.


Kaip pažymėjo I. Carlucci kūrinį recenzavusi grafikė, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja Eglė Vertelkaitė, menininkė puikiai jaučia medžiagas ir jų dermėje atsirandantį turinį. "Turiu minty polietileninę širmą, sienas ir neįvardintos patalpos viduje skirtingu ritmu išdėstytas, lyg išmėtytas (iškabintas) žmogaus kūno dalis (čia jas susimuliuoja vitražas, stiklas). Iza puikiai supranta šviesos vaidmenį – taip sukuriamas kambarys, palata, morgas ar dar kažkas į tai panašaus. Ribos tarp menininko ir žiūrovo vos juntamos, tad žiūrovas tampa veikslo dalimi ar stebėtoju. Paslaptis, esanti už širmos, mus veikia: gyvas, negyvas, kas ten, kas vyksta, nuojautos išsipildymas, susipainiojimas, žinomybė, nepažinu. Galima net neiti į kambarį, jei nenori, jei baugu, bet kambarys gal tuomet dar labiau veikia dėl neprivalomo pažinumo, nepriverstinio stebėjimo, tyrinėjimo, nusišalinimo. Tuo kūrinys polifoniškas, humanistinis ir etiškas, o tai yra labai daug, ypač kai kalbame apie kūną, jo mirtį, pačią mirtį kvestionuojame per savo ar Izos pasaulėžiūrą", – pažymėjo I. Vertelkaitė.

Vaizdo įrašą iš I. Carlucci gynimo rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=tpR3TJhFJws&feature=youtu.be (E. Vertelkaitės recenziją įraše skaito vienas iš studentų).

B. Gedvilas tapybos darbų ciklu "Gnosis" kalba apie žmogiškojo pažinimo ribas, žmogaus sieloje slypintį nerimą ir tyrumo troškimą, kuris verčia ignoruoti, naikinti bei perkurti materiją.

"Spiralės ir sūkuriai – vienas iš daugiausiai atsikartojančių motyvų mano kūryboje. Vandens sūkurius žmonės laiko pavojingais, nes jie įtraukia į gilumą. Sūkurys ir spiralė man pačiam yra kaip neišvengiamybė, tai yra pokyčių simbolis, vedantis iš vieno suvokimo taško į kitą. Nuoširdžiai manau, kad gyvenant ir sužinant daugiau informacijos neįmanoma išvengti kokio nors sūkurio, kuris tiesiog privalo įvykti, norint judėti toliau. Kitaip tariant, bet kokia interpretacinė sistema ties pasaulio suvokimu gali būti ištaškyta į gabalus. Ištaškyta ne ko kito, bet tyros būties. Tyra būtis – tai ugnis, kuri viską šluoja", – pristatydamas savo kūrybą rašo B. Gedvilas.

Anot jo darbus recenzavusio menininko ir dailės kritiko Vido Poškaus, "sąmoningai ir intuityviai paklusdamas kolektyvinės pasąmonės diktatui, tapytojas it koks gnostikas leidžiasi psichodeliniais spalvų ir formų labirintais. Šiandienos tapyboje menininkas įsirašo tarp racionaliojo ir intervizualiojo Franzo Ackermanno ir ekstatiškos Cecily Braun".

Vaizdo įrašas iš B. Gedvilo gynimo: https://www.youtube.com/watch?v=aHiHNhttfe8&feature=youtu.be

D. Lukoševičiūtė interaktyvių stiklo darbų ciklu ir video projekcija „Prūdas" gilinasi į vandens paviršiuje slypinčio atspindžio ir jo poveikio stebėtojui paslaptį.

„Prūdas – mano regimasis objektas, keliantis pirmus giluminius pąsąmonės suvokimus ir vaizdinius, o veidrodis – medžiaga išreikšti pajautimams. Vanduo visada žavėjo mane savo blizgesiu, paslaptimi ir begalybe. Tai substancija, leidžianti patirti onirines, transcendentines patirtis ir žengti pirmą žingsnį filosofinės būsenos link. Kaip esminę vandens savybę išskiriu paviršiaus blizgėjimą. Viskas prasideda nuo to. Tai suteikia galimybę išgyventi blyksnio akimirksnį. Šviesa man labai svarbi. Bandau suprasti atspindžio poveikį. Veidrodiniame paviršiuje matau savo laikinumą ir tuštybę. Noriu iš to išsivaduoti ir suvokti save giliau. Paviršius – dviejų pasaulių jungtis ir sankirta. Kaip riba, skirianti nuo neregimojo pasaulio. Jaučiuosi esanti už plono stiklo lakšto. Noriu suvokti giluminius savo asmenybės sluoksnius ir atverti galimybę tai išgyventi kitiems", – rašo D. Lukoševičiūtė.

"Atiduodu jūsų vertinimui žmogų, kurį laikau tikru menininku, su didele perspektyva, dideliu jautrumu", - sakė jos baigiamajam darbui vadovavusios Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, dailininkė Živilė Jasutytė.

D. Lukoševičiūtės kūrinį recenzavusi menotyrininkė Rita Mikučionytė pastebėjo itin paveikią natūros ir kultūros santykio interpretaciją. "Jeigu pirminės atspirties taškas yra vaikystės prisiminimai, tvenkinys, gamtiniai motyvai, tai veidrodis – jau kultūros atributas, priklausantis kultūrinei terpei, žmogaus sukurtas. Tas santykis yra labai įdomus ir Jūs labai gražiai tai išbalansuojate. (...) Kalbant apie stiklą, čia atsiranda žaidimas su šiesa ir blyksnio efektas, kurį minite. (...) kai plokštuma, vertikalė tampa lyg liepteliu, prasitęsia gamtinės aplinkos atspindžiai – labai paveiku. (...) Ką dar būtų galima pasakyti apie plyšio motyvą – veidrodis, jeigu žiūrėtume semantiką, yra tarsi portalas į anapusybę, duoda išėjimą į tai, kas yra už mūsų realaus pasaulio. (...) Aš labai dažnai tapybos darbuose "ieškau" to plyšio, per kurį galėčiau išeiti anapus paveikslo. Čia man kyla ta asociacija išėjimo kažkur už realybės", – sakė R. Mikučionytė.

Vaizdo įrašas iš D. Lukoševičiūtės gynimo: https://www.youtube.com/watch?v=YpNG2poFj_k&feature=youtu.be

L. Zaveckaitė tapybos darbų ciklu „Lėlių reikalai, arba mes su ja regim tuos pačius sapnus" į Užutrakio rūmus sugrąžina beveik išnykusią XIX-XX a. lėlių namų atmosferą, kurioje karaliauja plėšri mergaitė-lėlė. Šis personažas – jau nebe mergaitė, bet dar ir ne moteris – vilioja į tiek vaikams, tiek ir suaugusiems paslaptingą ir pavojingą pasaulį.

„Tapybos darbuose vaizdiniais pasirenku personažus iš gausios internete surinktos foto medžiagos. Dažniausiai tai vaizdiniai iš įvairių XIX-XX a. meno sferų, kurie atitinka mano emocinių paieškų charakterį. Tapybos kalba tyrinėju senuosius lėlių namus, jų kambarius ir juose esančius miniatiūrinius baldus. Šie šiandien retenybe tapę praeities daiktai simboliškai atliepia mano vidiniams išgyvenimams ir pasitarnauja kaip tapybos modelis. Pagrindinis mano tapybos darbų ciklo personažas yra plėšri mergaitė-lėlė, jau ne vaikas, bet dar ir ne moteris. Neprieinama. Sandariai užsisklendusi savo neapibrėžtume nuo susiformavusio suaugusiųjų pasaulio. Ir todėl tokia viliojanti, dvelkianti sutramdymo arba paslapties pažadu. Tapybos kalba laisvai interpretuodama asmeninius išgyvenimus, kuriu (gal tik man?) nujaučiamą įtampą, nors išoriškai paveikslai nėra nei liūdni, nei niūrūs, nei skausmingi. Nesistengiu atskleisti įtampos spalva, gal tik dažo potėpiu žaidžiu abejingumą," – pristatydama savo darbus rašo L. Zaveckaitė.

"Autorė remiasi istorine, archyvine medžiaga, tapo žiūrėdama į senąsias nuotraukas. Iš čia atsiranda retro dvasia, tam tikra distancija tarp jos ir tapomo objeko, kuri uždeda nostalgijos, praeities ilgesio šleifą. O tapybiniu požiūriu kas mums duota tą nostalgijos efektą – labai minkšta autorės tapyba, tarsi prislopinti, dulkių nusėsti kontrastai, kuriantys praeities šleifo įspūdį", – sakė L. Zaveckaitės darbus recenzavusi menotyrininkė R. Mikučionytė.

Vaizdo įrašas iš L. Zaveckaitės gynimo: https://www.youtube.com/watch?v=9quMFqvv7XE&feature=youtu.be

V. Vankevičius Užutrakio bibliotekoje eksponuoja portretų, atliktų „a la prima" technika, ciklą pavadinimu „Tikėjimas". Tapydamas žmonių portretus, autorius su modeliais viso kūrybos proceso metu kalbėjosi apie Dievą ir tikėjimą, siekdamas apčiuopti bei perteikti charakterių ir įsitikinimų savitumą.

"Nuo pat pirmos sekundės, kai pasiėmiau Jūsų darbą, aš Jumis tikėjau, ir tikiu iki šiol. Bendrame kontekste šitas atvejis iš tikrųjų atrodytų išskirtinis, ne tik formos, bet ir prasmės požiūriu (...). Ir jeigu sakytume, kad, ai, čia tradiciniai, klasikiniai dalykai, kaip jie siejasi su tuo, kas vyksta šiuolaikiniame mene – tai labai siejasi (...). Čia mes turime tą muziejinę strategiją, kai vienoje pusėje yra autoportretas, šiek tiek stilizuotas, dramatinis, kuris žvelgia – Jūs, kaip autorius, kalbintojas, tapytojas – į portretuojamųjų galeriją. Kamerinis eksponavimo variantas organiškai siejasi su šita aplinka. Ir šitas eksponavimas, ir stilistika, ir šitie maži formatai – man viskas tinka, man atrodo, kad atėjau į paveikslų galeriją ir ten vaikštau, ieškodama savo santykio su tuo, ką matau. Stiprioji darbo dalis, jeigu kalbėtume apie teorinę pusę – Jūsų interviu. (...) Jūs išdrįsote pakalbinti žmones apie tai, kas dažnai nutylima, apie ką nešnekama viešai – kaip mes viduje puoselėjame arba užgesiname tikėjimo ugnį. Tai yra drąsos reikalaujanti žingsnis", – pažymėjo V. Vankevičiaus darbus recenzavusi menotyrininkė R. Mikučionytė.


Vaizdo įrašas iš V. Vankevičiaus gynimo: https://www.youtube.com/watch?v=jDJkdEVBAX8&feature=youtu.be

Bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje šiemet baigusių menininkų parodos veiks iki spalio 1 d.

*******

Užutrakio dvaro sodyboje eksponuojamų Vilniaus dailės akademijos bakalaurų baigiamųjų darbų nuotraukos:


Izabela Carlucci, "Sąmokslas" (stiklo instaliacija Užutrakio dvaro sodybos buvusioje spirito varykloje)


Ieva Tulaitė, "ARKANUM" (tapybos darbų ciklas Užutrakio dvaro sodybos buvusioje vežiminėje):
Laura Zaveckaitė, "LĖLIŲ REIKALAI ARBA MES SU JA REGIM TUOS PAČIUS SAPNUS" (tapybos darbų ciklas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose):Benas Gedvilas, "GNOSIS" (tapybos darbų ciklas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose)Vaidotas Vankevičius, "TIKĖJIMAS" (tapybos darbų ciklas Užutrakio dvaro sodybos rūmuose):

Dovilė Lukoševičiūtė, "Prūdas" (instaliatyvus, interaktyvus stiklo darbų ciklas ir video projekcija Užutrakio dvaro sodybos buvusioje spirito varykloje)Daugiau informacijos:

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija,
kultūrinės veiklos vadybininkė Rasa Kalinauskaitė,
tel. 8-610-82023, 8-528-55006

Pranešimas paskelbtas 2020-06-25Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...